Cánh Hoa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
Don't see a whole lotta use for these.

Winona

Cánh Hoa (Petals) là loại Rau Củ thu được khi hái Hoa, thường gặp ở quần xã Đồng Cỏ, hoặc thu được từ Cây Cỏ Lăn. Tăng 5 điểm Tinh Thần khi hái hoa và tăng 1 điểm máu khi ăn. Giống như các loại rau quả khác, dùng nó cho Lợn ăn để tạo ra Phân. Không có loại hoa nào dùng làm nguyên liệu cho Nồi Hầm.

Cánh Hoa dùng để tạo ra Vòng Hoa, là loại mũ giúp tăng điểm Tinh Thần liên tục.


Cánh Hoa Đen

Webber Portrait.png
They make our head hurt.

Webber

Cánh Hoa Đen (Dark Petals) thu được khi hái Hoa Quỷ mọc quanh các Đồ, Cổng Maxwell hoặc Cây Toàn Thường. Hoa Quỷ làm giảm 5 điểm Tinh Thần, tác dụng ngược với Hoa thường. Ăn Cánh Hoa Đen giảm 5 điểm Tinh Thần hoặc dùng để tạo nên Nhiên Liệu Ác Mộng bằng cách dùng Tay Máy Bóng Tối hoặc Mũ Ảo Thuật.

Hiveless bees có thể thụ phấn và tạo ra Hoa Quỷ, do đó Cánh Hoa Đen là loại tài nguyên tái sinh.


Lá Dương Xỉ

Webber Portrait.png
They make our head hurt.

Webber

Lá Dương Xỉ (Foliage ) là loại Phẩm Rau thu được từ Dương Xỉ hoặc từ Cây Cỏ Lăn. Tương tự như Hoa, Lá Cây có tác dụng tăng 1 Máu hoặc dùng làm nhiên liệu cho Lửa Trại hoặc Lò Lửa. Dùng để tạo nên Chậu Dương Xỉ.


Don't Starve Together icon.png Lá Mọng Nước

WX-78 Portrait.png
IT DIDN'T STAND A CHANCE

WX-78

Lá Mọng Nước (Succulent) là loại thực phẩm rau mới xuất hiện trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Thu được bằng cách hái một Cây Mọng Nước tại Ốc Đảo trong quần thể Sa Mạc và được sử dụng để chế tạo Chậu Cây Mọng Nước.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Cây Cỏ Lăn có thể rơi ra Cánh Hoa, Cánh Hoa Đen và Dương Xỉ khi gỡ. Cánh Hoa cũng dùng để tạo nên Lọng Kiều DiễmVòng Hoa.

Trong Shipwrecked DLC, Cánh Hoa được sử dụng để tạo ra Lọng Nhiệt ĐớiSơ Mi Hoa. Chúng có một cơ hội nhỏ rơi ra khi đút Đồng Vàng vào Máy Giật Xèng.

Trong Hamlet DLC, Cánh hoa có thể mua với giá 1 Oinc ở một vài Cửa Hàng trong Thành Phố Lợn và dùng để xây Cửa Hàng Hoa. Dương Xỉ có thể dùng để nấu ăn trong Nồi Hầm và được tính là Rau Quả.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cánh Hoa cũng có thể hái từ Hoa Hồng. Chúng có thể dùng để chế tạo Quạt Xoay, Bật Lửa của WillowBông Hoa của Abigail. Giấy Gói Quà cũng có thể chế tạo từ cánh hoa trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.

Lá Mọng nước có thể dùng để chế tạo Chậu Cây Mọng Nước.

Cánh Hoa cũng có thể dùng để trang trí Di Cốt Chị Gái của Wendy để kích hoạt hào quang + 25 SanityMeter.png /phút và tăng tỉ lệ hồi phục cho Abigail.

Hồn Ma Nhân Vật khi ám cánh hoa có 50% khả năng biến nó thành Cánh Hoa Đen


Icon Tools.png Công dụng

Petals.png
Pig Icon.png
Manure.png
Dark Petals.png
Pig Icon.png
Manure.png
Foliage.png
Pig Icon.png
Manure.png
Succulent.png
Pig Icon.png
Manure.png
Petals.png

×12

Interface arrow right.png
Garland.png
Petals.png

×6

Twigs.png

×4

Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Interface arrow right.png
Pretty Parasol.png
Dark Petals.png

×4

Prestihatitator.png
Nightmare Fuel.png
Foliage.png

×5

Broken Shell.png
Alchemy Engine.png
Potted Fern.png
Foliage.png
Foliage.png
Broken Shell (DST).png
Alchemy Engine.png
Potted Fern.png
DST icon.png
Petals.png

×6

Twigs.png

×4

Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Interface arrow right.png
Tropical Parasol.png
Shipwrecked icon.png
Petals.png

×5

Silk.png
Silk.png
Silk.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Alchemy Engine.png
Floral Shirt.png
Shipwrecked icon.png
Petals.png
Pig Florist.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Petals.png

×12

Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Key to the City.png
Miss Sow's Floral Arrangements.png
Hamlet icon.png
Petals.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Whirly Fan.png
Don't Starve Together icon.png
Petals.png

×4

Twigs.png
Alchemy Engine.png
Clean Sweeper.png
DST icon.png
Petals.png

×4

Tillweeds.png

×4

Charcoal.png
Alchemy Engine.png
Tillweed Salve.png
DST icon.png
Succulent.png
Succulent.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Potted Succulent.png
Don't Starve Together icon.png
Petals.png
Cut Grass.png
Terra Firma Tamper.png
Grass Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Foliage.png
Cut Grass.png
Terra Firma Tamper.png
Slimy Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Petals.png
Petals.png
Petals.png
Rope.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Willow's Lighter.png
Don't Starve Together icon.pngWillow Portrait.png
Petals.png
Bio Data.png
Bio Scanalyzer.png
Processing Circuit.png
DST icon.pngWX-78 Portrait.png
Petals.png
Papyrus.png
Interface arrow right.png
Gift Wrap.png

×4

Don't Starve Together icon.pngChỉ trong Lễ Hội Mùa Đông
Dark Petals.png
Crow.png
Sanity Decrease.png

×10

Mad Scientist Lab.png
Psychosis Experiment.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong Đêm Thiêng Liêng

Placeholder.png Bên lề

Hình dạng Lá Dương Xỉ cũ.
  • Cánh Hoa Đen được thêm vào từ bản cập nhật A Little Rain Must Fall.
  • Lá Dương Xỉ được thêm vào bản cập nhật It's not a rock!. Ban đầu nó có màu xanh lá cây.
  • Cánh Hoa từng được dùng để tạo nên Sơ Mi Hoa ở bản mở rộng Reign of Giants. Về sau dùng Hoa Xương Rồng thay thế.