Nhớt Sên Rùa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Slurtle Slime)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Định hướng: Vật Dụng → Vật Dụng Nhân Tạo → Vũ KhíChất Nổ

Their mucus is
explosive for some reason.

–Wickerbottom

Nhớt Sên Rùa là vật phẩm rớt từ Sên Rùa hay Ốc Sên Rùa sau khi chúng ăn Khoáng Sản, hoặc khi chúng chết. Dễ phát nổ, có thể gây ra động đất khi bị đốt cháy. Gây lực sát thương bằng 50 mỗi lần nổ (có thể phát nổ thành chùm). Là một lựa chọn thay thế cho Thuốc Nổ và dễ thu được bằng cách cho Sên Rùa ăn. Ngoài ra còn giúp tăng 9.5% nhiên liệu cho Đèn Lồng hoặc Mũ Thợ Mỏ.

Placeholder.png Bên lề

Nhớt Sên Rùa có màu xám nhạt khi người chơi ở mức tinh thần thấp.
  • Nó dễ phát nổ vì Sên Rùa và Ốc Sên Rùa ăn Tiêu Thạch, một thành phần tạo ra chất nổ như Thuốc Súng.
  • Khi người chơi phát điên, Nhớt Sên Rùa sẽ có màu xám nhạt.