Nhúm Lông

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fur Tuft)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Black and white fur.

Wilson

Nhúm Lông là vật rớt định kỳ từ Gấu Lửng trong Don't Starve Together. Mỗi lần Gấu Lửng tấn công diện rộng có 20% rớt ra ba Nhúm Lông. Dùng để tạo Lông Dày, hoặc làm nhiên liệu cho Lửa Trại. Nhúm Lông để trên mặt đất lâu sẽ bị gió thổi bay.

Icon Tools.png Sử dụng

Fur Tuft.png

×90

Alchemy Engine.png
Thick Fur.png