Lông Công Cắt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Peagawk Plume)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wolfgang Portrait.png
Is blink-blink bird feather.

Wolfgang


Lông Công Cắt là Vật Dụng rơi ra bởi Công Bồ Cắt trong Hamlet DLC. Chúng có thể được thu thập nhờ giết hoặc vặt lông của nó. Một Công Bồ Cắt có thể cung cấp tới 7 Lông Công vào lần đầu tiên vặt. Một Công hói sẽ mọc lại 1 Lông sau 1 ngày và không thể mọc lại nhiều hơn 7 lông bất kể bao nhiêu lâu trôi qua. 1 - 2 Lông Công Cắt cũng có thể sinh ra khi xúc Trại Cướp Mật.

Bốn Lông Công Cắt là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Mặt Nạ Phòng Độc. Nó cũng có thể đem đổi với Thợ Trang Điểm để lấy 2 Oinc.

Icon Tools.png Công dụng

Peagawk Plume.png

×4

Cloth.png
Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Gas Mask.png