Ngọc Vàng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Yellow Gem)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wurt Portrait.png
There sunshine inside it.

Wurt

Ngọc Vàng (Yellow Gem) là vật dụng để chế tạo Gậy Gọi SaoBùa Phát Quang. Chỉ có ở Tàn Tích.

Thu thập

Có thể thu thập Ngọc Vàng bằng việc khai thác Tượng Cổ, phá Thánh Tích, tiêu diệt Máy Đồng Hồ Hỏng và mở Rương Văn Hoa.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.01% Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Vàng có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Trong Hamlet DLC, Ngọc Vàng có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, có thêm nhiều cách để thu thập Ngọc Vàng:

Ngọc Vàng có thể đặt vào trong Ngọc Đá Mặt Trăng để tạo nên Thấu Kính Mặt Trăng vàng. Chúng cũng có thể dùng làm nhiên liệu cho Máy Phát Điện Đá Quý của Winona.

Wilson cũng có thể chế tạo Ngọc Vàng thông qua "Chuyển đổi ngọc ⅠⅠ".

Icon Tools.png Sử dụng

Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Magiluminescence.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Yellow Gem.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Star Caller's Staff.png
Yellow Gem.png
Pig Banker.png
Tenpiece Oinc.png
Hamlet icon.png
Yellow Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Yellow Moonlens.png
Don't Starve Together icon.pngĐặt Ngọc Vàng vào Ngọc Đá Mặt Trăng

Placeholder.png Bên lề

  • Thuộc tính của nó là ánh sáng, đối ngược với Ngọc Tím.

Blueprint.png Thư viện ảnh