Trạm Gia Vị Di Động

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
A förmidable weapön against bad meals.

Wigfrid, examining an empty portable seasoning station.

Trạm Gia Vị Di Động (Portable Seasoning Station) là một vật phẩm độc quyền chỉ có thể chế tạo bởi Warly trong Don't Starve Together. Có thể tìm thấy trong Thẻ Lương Thực. Nó yêu cầu 2 Vàng Thỏi, 3 Đá Mài và 6 Cành Cây để chế tạo. Nó có thể được giữ trong hành trang của người chơi và đặt xuống giống như một Nồi Hầm Di Động.

Khi một Trạm Gia Vị Di Động được đặt xuống, nó cho phép kết hợp những Món Ăn với Gia Vị.

  • Lời thoại nhân vật khi việc ướp gia vị kết thúc.
Wickerbottom Portrait.png
The flavoring is ready for use.

Wickerbottom

Blueprint.png Thư viện ảnh