Bóng Khỉ Ngốc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Silly Monkey Ball)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
My primate decoy.

Wickerbottom

Bóng Khỉ Ngốc là một Vật Dụng giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 2 Da Rắn 1 Chuối và 2 Dây Thừng để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Bóng Khỉ Ngốc dùng để thu hút Khỉ Tiền Sử.

Khi sử dụng, Khỉ Tiền Sử trong khu vực sẽ chú tâm vào Bóng Khỉ Ngốc, và sẽ không đuổi theo người chơi nữa nếu người chơi đang bị hung hãn, chúng cũng sẽ không lượm đồ gần đó cho đến khi Bóng Khỉ Ngốc mất đi.

Placeholder.png Bên lề

  • Bóng Khỉ Ngốc được giới thiệu trong cập nhật "Hang Ten".
  • Bóng Khỉ Ngốc có thể liên quan đến Super Monkey Ball.