Cửa Hàng Đồ Lạ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ 'The Sty' Oddities Emporium)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
I myself am an oddity.

Wendy

Cửa Hàng Đồ Lạ là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Nó được tìm thấy trên Thành Phố Cung Điện và bày bán nhiều loại nguyên liệu Chế Tạo cho người chơi.

Nếu người chơi có được Chìa Mở Thành Phố. Cửa Hàng Đồ Lạ sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 3 Búa Đầu Tròn và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội Thất

Khi bước vào một Cửa Hàng Đồ Lạ, người chơi sẽ thấy nhiều Mặt Hàng được bày bán để đổi lấy Oinc. Một Nhà Sưu Tập sẽ làm việc tại bàn.

Các mặt hàng sau sẽ được bày bán ở các kệ giữa sảnh và được bổ sung bởi người bán hàng:

Mặt Hàng Tên Oinc.png
Deerclops Eyeball.png Cầu Mắt Deerclops 50
Mandrake.png Nhân Sâm 50
Walrus Tusk.png Ngà Hải Mã 50
Down Feather.png Lông Măng 40
Thick Fur.png Lông Dày 40
Scales.png Vảy 30
Glow Berry.png Quả Phát Sáng 20
Gears.png Bánh Răng 10
Beefalo Horn.png Sừng Bò Lai 5
Horn.png Sừng 5
Hound's Tooth.png Nanh Chó Săn 5
Silk.png 5
Volt Goat Horn.png Sừng Vôn Dương 5
Cat Tail.png Đuôi Mèo 4
Bamboo.png Tre 3

Ngoài ra, các mặt hàng dưới đây cũng được bày bán trên các kệ và sẽ không được bổ sung lại nữa:

Mặt Hàng Tên Oinc.png Số Lượng
Fake Kazoo.png Kèn Kazoo 1 1
Gord's Knot.png Nút Thắt Gord 1 1
Melty Marbles.png Bi Nóng Chảy 1 1

Blueprint.png Thư viện ảnh