Lông Dày

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Is like hair on Wolfgang chest.

–Wolfgang

Lông Dày là vật dụng có ở bản mở rộng Reign of Giants. Rớt từ Gấu Lửng. Tác dụng duy nhất là để tạo nên Vest Gấu Ngủ ĐôngTúi Cách Nhiệt

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Lông Dày có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 40 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, 3 Lông Dày có thể chế tạo từ 90 Nhúm Lông bên trong Thẻ Tinh Chế. Ngoài ra Lông Dày còn dùng để chế tạo Tượng Gấu Lửng.

Icon Tools.png Sử dụng

Thick Fur.png
Dapper Vest.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Hibearnation Vest.png
Thick Fur.png
Gears.png
Gears.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alchemy Engine.png
Insulated Pack.png
Thick Fur.png
Rocks.png
Rocks.png
Potter's Wheel.png
Bearger Figure (Marble).png
Don't Starve Together icon.png