Mảnh Xương

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bone Shards)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
Fragmented, like my thoughts!

Wortox

Mảnh Xương (Bone Shards) là một vật dụng có ở bản mở rộng Reign of Giants. Thu được từ đập XươngHài Cốt. Mảnh Xương dùng chế tạo Tra Yên Cưỡi.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Mảnh Xương có thể lấy được khi gỡ Cây Cỏ Lăn, khi tấn công Gò Chó Săn, hoặc quà từ miệng Mèo Trúc. Chúng có thể dùng để chế tạo Xô Bón Phân, Mũ Mưa, Áo MưaÔ Mắt.

Trong Shipwrecked DLC, Mảnh Xương có thể lấy được từ rương kho báu trong Điểm Đánh Dấu X hoặc dùng Búa đập Cá Thối. Sử dụng Lưới Rà trong vùng Biển Sâu cũng có cơ hội nhận được Mảnh Xương. Chúng được sử dụng để chế tạo Mũ Da Rắn, Áo Khoác Da Rắn, Mũ Thuyền TrưởngMũ Cướp Biển. Ngoài ra, người chơi có thể hiến tế Mảnh Xương cho Đài Tế Núi Lửa của Snackrifice trong Mùa Khô để trì hoãn thời gian phun trào đi 1/4 ngày.

Trong Hamlet DLC, Mảnh Xương có thể lấy được từ việc đào những Đống Phân. Pugalisk sẽ rớt ra từ 22-46 mảnh xương, 42-55 Xương Rắn và 1-4 Cá Thối và có thể dùng Búa để đập lấy thêm 2 mảnh mỗi cái.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Mảnh Xương sẽ rơi ra khi mở Túi Chiến Lợi Phẩm bằng Nhung Hươu, khiến cho Klaus cùng 2 Hươu Ngọc xuất hiện. Giết 1 Hươu Không Mắt không có Sừng sẽ có 50% cơ hội rơi ra 1 Mảnh Xương. Dùng Búa đập Hài Cốt Biển sẽ nhận được 2 Mảnh Xương cùng 50% cơ hội rơi ra mảnh thứ 3. Ngoài ra, đập Cá ThốiMiếng Cá Thối có 100% và 50% cơ hội rơi ra Mảnh Xương tương ứng. Sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc lên Mũ XươngGiáp Xương sẽ thu về 10 Mảnh Xương.

Wilson cũng có thể chế tạo Mảnh Xương thông qua Chuyển Đổi Mềm III.

Icon Tools.png Sử dụng

Bone Shards.png
Bone Shards.png
Twigs.png
Twigs.png
Jet Feather.png
Alchemy Engine.png
Saddlehorn.png
Moleworm.png
Moleworm.png
Straw Hat.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Hat.png
Reign of Giants icon.png
Deerclops Eyeball.png
Twigs.png

×15

Bone Shards.png

×4

Alchemy Engine.png
Eyebrella.png
Reign of Giants icon.png
Tentacle Spots.png
Tentacle Spots.png
Rope.png
Rope.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Coat.png
Reign of Giants icon.png
Manure.png
Manure.png
Manure.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Log.png

×4

Alchemy Engine.png
Bucket-o-poop.png
Reign of Giants icon.png
Bone Shards.png
Straw Hat.png
Snakeskin.png
Alchemy Engine.png
Snakeskin Hat.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Vine.png
Vine.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Science Machine.png
Snakeskin Jacket.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Rope.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Pirate Hat.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png
Seaweed.png
Straw Hat.png
Science Machine.png
Captain Hat.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png

×4

Dubloons.png

×10

Cloth.png
Cloth.png
Cloth.png
Interface arrow right.png
Lucky Hat.png
Shipwrecked icon.pngWoodlegs Portrait.png
Bone Shards.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Pugalisk Skull.png
Shadow Manipulator.png
Pugalisk Wand.png
Hamlet icon.png
Bone Shards.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Interface arrow right.png
Bramble Husk.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Onion.png
Filler.png
Portable Crock Pot.png
Bone Bouillon.png
Phụ gia không thể là Phụ gia không ăn được.
Meats.png
Raw Fish.png
Raw Fish.png
Bone Shards.png
Crock Pot.png
Surf 'n' Turf.png
DST icon.png
Bone Shards.png
Driftwood Piece.png
Electrical Doodad.png
Science Machine.png
Tackle Receptacle.png
DST icon.png
Bone Shards.png
Rocks.png
Terra Firma Tamper.png
Sandy Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Bone Shards.png

×4

Time Pieces.png
Living Log.png
Living Log.png
Interface arrow right.png
Second Chance Watch.png
DST icon.pngWanda Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Mảnh Xương lần đầu tiên được giới thiệu trong Reign of Giants DLC. Trong bản cập nhật Quality of Life, chúng được thêm vào trò chơi gốc.

Blueprint.png Thư viện ảnh