Lông Bò Lai

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Beefalo Wool)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
It smells like a barn.

Maxwell

Lông Bò Lai (Beefalo Wool) là một Vật Dụng có thể thu thập bằng cách giết Bò Lai hoặc Bò Lai Con, hay bằng cách cạo lông Bò Lai bằng Dao Cạo khi nó đang Ngủ (cạo bằng cách kích vào Bò Lai với một Dao Cạo trên chuột). Nó dùng để làm Mũ Sừng Bò, Vest Phùng, Mũ Mùa Đông, và Thảm Trải. Trong Don't Starve Together, nó dùng để chế Yên Cưỡi.

Lông Bò Lai mà là nguồn Nhiên Liệu tuyệt vời cho Lửa TrạiLò Lửa. Một đàn Bò Lai nhỏ có thể dễ dàng để giữ một Lò Lửa sáng vài ngày, và bởi lông sẽ mọc lại, đây là một giải pháp ngắn hạn tốt.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, có nhiều cách khác để kiếm Lông Bò Lai; nhặt Cây Cỏ Lăn, hay kết bạn với Mèo Trúc, khi làm bạn Mèo Trúc có thể tặng Lông Bò Lai như một món quà.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Willow cần Lông Bò Lai để chế tạo Bernie. Nó cũng dùng để chế tạo vài loại Mồi Giả và là nguyên liệu chế tạo Thảm Hoàng Gia.

Ngoài ra, Wilson có thể chế tạo Lông Bò Lai thông qua Chuyển Đổi Mềm III.

Icon Tools.png Sử dụng

Beefalo Wool.png

×4

Pig Skin.png

×4

Gold Nugget.png

×4

Alchemy Engine.png
Saddle.png
Beefalo Wool.png

×4

Silk.png

×4

Alchemy Engine.png
Winter Hat.png
Beefalo Wool.png

×8

Beefalo Horn.png
Science Machine.png
Beefalo Hat.png
Beefalo Wool.png
Beefalo Wool.png
Silk.png

×8

Winter Koalefant Trunk.png
Alchemy Engine.png
Puffy Vest.png
Beefalo Wool.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Carpeted Flooring.png
Beefalo Wool.png
Flint.png
Flint.png
Red Cap.png
Tackle Receptacle.png
Sunrise Spinnerbait.png
Don't Starve Together icon.png
Beefalo Wool.png
Flint.png
Flint.png
Green Cap.png
Tackle Receptacle.png
Dusky Spinnerbait.png
Don't Starve Together icon.png
Beefalo Wool.png
Flint.png
Flint.png
Blue Cap.png
Tackle Receptacle.png
Nightflyer Spinnerbait.png
Don't Starve Together icon.png
Beefalo Wool.png
Beefalo Wool.png
Beard Hair.png
Beard Hair.png
Silk.png
Silk.png
Interface arrow right.png
Bernie.png
Don't Starve Together icon.pngWillow Portrait.png
Beefalo Wool.png

×15

Kelp Fronds.png

×20

Pig Skin.png

×10

Interface arrow right.png
Royal Tapestry Map Icon.png
Don't Starve Together icon.pngXây dựng bằng cách đặt vào DIY Royalty Kit.png
Beefalo Wool.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Winter's Feast Table.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông
Beefalo Wool.png
Beefalo Wool.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Boards.png

×4

Beefalo Shrine.png
Judge's Booth Item.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Bò Lai

Placeholder.png Bên lề

  • Lông Bò Lai có vẻ như là những thứ làm nên Ổ Chân Cao, dựa theo lời xem xét của Maxwell với cái Ổ, "It's made of dirty beefalo hair" ("Nó làm bằng lông bò lai dơ bẩn").