Tổ Vẹm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mussel Bed)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
I wonder if they are from Brussels.

Wilson

Tổ Vẹm (Mussels) là những đối tượng tự sản của Shipwrecked DLC. Chúng tập hợp thành một cụm 3 cái bóng hình oval trên Biển Nông nơi người chơi có thể tiếp cận bằng Thuyền. Để thu hoạch chúng, người chơi phải chế một Sào Vẹm và đợi ít nhất một ngày, lúc cây Sào sau đó sẽ được Vẹm bám vào. Khi thu hoạch, có thể được một, ba, hoặc sáu con, tùy vào khoảng thời gian người chơi để Sào ở Tổ Vẹm. Tổ Vẹm và Sào sau đó sẽ biến mất.

Người chơi có thể chèo thuyền có trang bị 1 Lưới Rà qua Tổ Vẹm. Điều này sẽ làm Tổ Vẹm biến mất và thu được 1 Vẹm trong Lưới Rà.

Một Tổ Vẹm Mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên thay thế tổ đã biến mất. Tổ Vẹm nhân tạo cũng có thể chế tạo bới người chơi và đặt lại trên biển.

Mussel.png Ổ Vẹm

Warly Portrait.png
Imagine! Fresh mussels, whenever I desire!

Warly

Ổ Vẹm (Mussel Bed) là một vật dụng khả chế độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Lương Thực và yêu cầu 1 Vẹm, 1 San Hô để chế tạo và 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó cho phép người chơi tạo ra nhiều Tổ Vẹm mới ở trên Biển Nông.


Placeholder.png Bên lề

  • Khả năng đặt những Tổ Vẹm được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi hoàn thành bản cập nhập Home Sea Home, sau khi được thử nghiệm trong một nhánh beta trong vài tháng
  • Kể từ cập nhập Hang Ten!, Vẹm bám vào Sào Vẹm sẽ không bị hư. Người chơi có thể sử dụng điều này để tạo lợi thế bản thân, tiết kiệm Vẹm trong trường hợp thiếu lương thực.

Blueprint.png Thư viện ảnh