Lưới Rà

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
A way to wrest items from the sea's grip.

Wendy

Lưới Rà là một phù tùng Thuyền giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 3 Dây Thừng và 2 Tre để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó cũng là một phần thưởng từ Yaarctopus khi trao đổi bằng Súp Cua. Lưới Rà không thể gắn vào .

Lưới Rà dùng để bắt những sinh vật biển nhỏ và Vật Dụng trong lòng biển. Nó có 9 ô chứa và rớt sau khi đã đầy hoặc gỡ ra bằng tay trước khi nó đầy, nhưng sẽ không gắn vào hay dùng lại được. Người chơi có thể nhấp vào Lưới Rà đã tách ra và lấy những thứ bên trong. Lưới Rà đã tách ra thì không thể dùng lại, và sẽ chìm từ từ, để lại các món nó chứa sau khi biến mất. Nếu người chơi không lấy chúng trước khi Lưới Rà chìm, bất cứ sinh vật sống nào sẽ chết và phiên bản chết của nó sẽ rớt ra thay thế. Những món bắt từ Lưới Rà sẽ không gộp lại kể cả khi bình thường chúng có gộp trong hành trang.

Dùng Lưới Rà làm chậm 25% tốc độ chèo và loại bỏ trang bị Buồm, bất kể loại thuyền nào, và buộc người chơi phải chèo thuyền. Một vật dụng mới có thể bắt được bằng Lưới Rà mỗi 15–25 giây chuyển động liên tục theo bất cứ hướng nào. Kéo Lưới Rà qua một tổ Vẹm sẽ kiếm được 1 Vẹm duy nhất mà làm tiêu nơi sinh. SứaRong Biển cũng có thể bắt bằng Lưới Rà bằng cách chèo gần chúng và bắt chúng vào lưới, hay Wobster bằng cách chèo qua chúng khi chúng rời khỏi Hang Wobster vào Hoàng Hôn/đêm. Sinh Phát Quang cũng có thể kiếm được bằng Lưới Rà vào lúc hoàng hôn và đêm. Quacken có một cơ hội xuất hiện mỗi lúc bắt được một món.

Ngoài ra, những món chìm trong Biển cũng có thể lấy lại bằng cách chèo qua chúng cùng một Lưới Rà gắn kèm. Những món này sẽ nổi bong bóng thường kỳ để chỉ vị trí của chúng. Nhũng vật dụng chỉ có thể lấy lại theo cách này nếu chúng không chìm trong Biển Sâu, và ít hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi chúng chìm. Vật dụng vẫn còn chìm sau 2 ngày, sẽ mất mãi mãi, và không thể lấy lại. Những món chìm trong Biển Sâu thì mất ngay lập tức và không thể lấy lại.

Những món sau có thể kiếm được bằng Lưới Rà tùy theo Mùa:

Lớp Biển Cơ Hội Đồ Kiếm Được
Nông 21.1% Seaweed.png Rocks.png
10.5% Mussel.png Fish.png Coral.png Empty Bottle.png
5.3% Wobster.png Jellyfish.png Dead Dogfish.png
Trung 11.6% Seaweed.png Mussel.png Fish.png Coral.png
5.8% Jellyfish.png Dead Dogfish.png Empty Bottle.png, Bone Shards.png Spoiled Fish.png Boot.png
2.9% Wobster.png Dubloons.png Gold Nugget.png License Plate.png
1.4% Spyglass.png Fire Staff.png Ice Staff.png Pan Flute.png Ancient Vase.png
Sâu 7.9% Seaweed.png Mussel.png Jellyfish.png Fish.png Coral.png Dead Dogfish.png
4.0% Empty Bottle.png Bone Shards.png Spoiled Fish.png Dubloons.png Gold Nugget.png
2.0% Wobster.png Spyglass.png Fire Staff.png Ice Staff.png Pan Flute.png Red Gem.png Blue Gem.png Purple Gem.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Razor.png Spear.png Compass.png License Plate.png Boot.png
1.0% Life Giving Amulet.png Ancient Vase.png Trident.png

Lớp Biển Cơ Hội Đồ Kiếm Được
Nông 12.9% Seaweed.png Fish.png Coral.png Empty Bottle.png Rocks.png
6.5% Mussel.png Wobster.png Jellyfish.png Dead Dogfish.png
3.2% Dubloons.png License Plate.png Boot.png
Trung 8.2% Seaweed.png Mussel.png Jellyfish.png Fish.png Coral.png Dead Dogfish.png Empty Bottle.png Bone Shards.png Spoiled Fish.png
4.1% Wobster.png Dubloons.png Gold Nugget.png
2.0% Spyglass.png Fire Staff.png Ice Staff.png Pan Flute.png License Plate.png Boot.png
1.0% Ancient Vase.png Trident.png
Sâu 5.7% Seaweed.png Mussel.png Jellyfish.png Fish.png Coral.png Dead Dogfish.png Empty Bottle.png Bone Shards.png Spoiled Fish.png
2.9% Dubloons.png Gold Nugget.png Spyglass.png Ice Staff.png Pan Flute.png Red Gem.png Blue Gem.png Purple Gem.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Razor.png Spear.png Compass.png License Plate.png Boot.png
1.4% Wobster.png Fire Staff.png Trident.png
0.7% Life Giving Amulet.png Ancient Vase.png

Lớp Biển Cơ Hội Đồ Kiếm Được
Nông 11.4% Seaweed.png Mussel.png Fish.png Coral.png Empty Bottle.png Rocks.png Obsidian.png
5.7% Wobster.png Jellyfish.png Dead Dogfish.png
2.9% Dubloons.png
Trung 7.7% Seaweed.png Mussel.png Jellyfish.png Fish.png Coral.png Dead Dogfish.png Empty Bottle.png Bone Shards.png Spoiled Fish.png
3.8% Wobster.png Dubloons.png Gold Nugget.png Fire Staff.png Obsidian.png
1.9% Spyglass.png Ice Staff.png Pan Flute.png License Plate.png Boot.png
1.0% Ancient Vase.png Trident.png
Sâu 5.7% Seaweed.png Mussel.png Jellyfish.png Fish.png Coral.png Dead Dogfish.png Empty Bottle.png Bone Shards.png Spoiled Fish.png
2.9% Dubloons.png Gold Nugget.png Spyglass.png Fire Staff.png Pan Flute.png Red Gem.png Blue Gem.png Purple Gem.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Razor.png Spear.png Compass.png Obsidian.png
1.4% Wobster.png Ice Staff.png License Plate.png Boot.png Trident.png
0.7% Life Giving Amulet.png Ancient Vase.png

Prototype.png Mẹo

  • Rong Biển có thể lấy mà không cần công cụ, và Sứa và Sinh Phát Quang có thể bắt bằng Lưới Côn Trùng. Tổ Vẹm có thể kiếm được đến 6 con bằng một Sào Vẹm, thay vì chỉ một khi bắt bằng Lưới Rà, tuy nhiên Vẹm Stick sẽ cần một thời gian để đạt lượng tối đa. Lưới Rà sẽ bắt những thứ này khi chạm nó, vậy nên tránh chúng khi dùng Lưới Rà sẽ tăng cơ hội kiếm được phần thưởng hiếm, sử dụng tài nguyên tốt hơn.
  • Để có Sáo Thần Pan hay Chĩa Ba, rà trong Biển Sâu vào Mùa Bão hay Mùa Khô là tốt nhất, mặc dù tỉ lệ không khác quá nhiều để kiếm chúng trong suốt Mùa DịuMùa Lũ.
  • Để có Vàng Thỏi hay Đồng Vàng, rà trong Biển Trung trong suốt Mùa Bão là tốt nhất, với Biển Sâu trong Mùa Dịu và Mùa Lũ cũng có, và Biển Trung trong Mùa Khô.
  • Để có Đá Vỏ Chai, rà trong Biển Nông trong suốt Mùa Khô là tốt nhất.

Mosquito.png Lỗi

  • Sau khi gỡ ra, đôi khi một Lưới Rà rỗng sẽ không chìm hoàn toàn.

Blueprint.png Thư viện Ảnh