Mảnh Trăng Truyền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Infused Moon Shard)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wickerbottom Portrait.png
The energy seems unstable, I'll have to be quick to put it to any use.

Wickerbottom

Mảnh Trăng Truyền (Infused Moon Shard) là 1 vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Chúng được sử dụng để nâng cấp Máy Bơm Nguyệt Lượng lên giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 2 cần 10 mảnh để hoàn thành , trong khi giai đoạn thứ 3 yêu cầu 20 mảnh .

Chúng được sử dụng để nâng cấp Máy Bơm Nguyệt Lượng thành giai đoạn thứ hai và hoàn chỉnh, cần thiết cho việc triệu hồi Chiến Binh Thiên Hà. Giai đoạn thứ hai yêu cầu 10 mảnh, trong khi để hoàn thành nó cần 20. Chúng có thể kiếm được bằng cách khai thác Pha Lê Trăng Tích Tụ được sinh ra ngẫu nhiên trong Bão Mặt Trăng. Chiến Binh Thiên Hà cũng sẽ rớt 6-12 Mảnh Trăng Truyền khi chết.

Sau 12 phút, chúng sẽ "thối hỏng" và trở về trạng thái Đá Vụn Trăng thông thường.

Wilson cũng có thể chế tạo Mảnh Trăng Truyền thông qua kỹ năng Kẻ Khai Sáng Mặt Trăng.

Icon Tools.png Sử dụng

Infused Moon Shard.png
Infused Moon Shard.png
Wilson Portrait.png
Pure Brilliance.png
Brightshade Husk.png

×4

Pure Brilliance.png

×4

Infused Moon Shard.png
Brightsmithy.png
Brightshade Bomb.png

×6

Placeholder.pngBên lề

  • Mảnh Trăng Truyền xuất hiện trong bản cập nhật Eye of the Storm.
  • Khi mới ra mắt, vật phẩm này chỉ mất 90 giây để biến thành Đá Vụn Trăng. Thời gian hư hỏng nhanh chóng của nó đã khuyến khích người chơi chuẩn bị sẵn một vài Giấy Gói, vì hầu như không thể đến được Đảo Mặt Trăng trong vòng 90 giây nếu không sử dụng dịch chuyển tức thời. Điều này đã được thay đổi trong bản cập nhật QoL tháng 10 năm 2021.