Máy Bơm Nguyệt Lượng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Mere mörtals were nöt meant tö tamper sö with the pöwer öf the göds...

Wigfrid, when examining the completed Lunar Siphonator.

Máy Bơm Nguyệt Lượng (Lunar Siphonator) là một cấu trúc có thể chế tạo dành riêng cho Don't Starve Together, và được giới thiệu trong beta Eye of the Storm.

Wagstaff sẽ cung cấp cho người chơi bản thiết kế của Thử nghiệm chưa hoàn chỉnh khi bước vào Bão Mặt Trăng lần đầu tiên, cùng với bản thiết kế cho Kính Xuyên Thấu.

Thí nghiệm chưa hoàn chỉnh đóng vai trò là cơ sở của Máy Bơm Nguyệt Lượng và chỉ có thể được xây dựng trên Năng Lượng Bí Ẩn được tạo ra bằng cách lắp ráp Đài Thiên Tinh, Chính Điện Thiên ThểCống Vật Thiên Thể ở gần nhau.

Tương tự như Nhà Ẩn Sĩ, nó được chế tạo theo từng giai đoạn bằng cách thêm vật liệu vào cấu trúc hiện có:

Ngay sau khi hoàn thành Giai đoạn 3, các thiên thạch sẽ lao xuống xung quanh cấu trúc, điều này sẽ phá hủy nó và sinh ra Chiến Binh Thiên Hà.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh