Bộ Lò Quang Luyện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Brightsmithy Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: DST icon.png

Wolfgang Portrait.png
Is there a mighty hammer for Wolfgang to swing?

Wolfgang, when examining a built Brightsmithy

Bộ Lò Quang Luyện (Brightsmithy Kit) là một kiến trúc độc quyền của Don't Starve Together được thêm vào trong bản cập nhật From Beyond: Taking Root. Được chế tạo bằng 5 Đá Mặt Trăng, 5 Đá Vụn Trăng và 1 Quang Thạch Tinh Khiết.

Đứng gần Lò Quang Luyện cấp quyền truy cập vào những công thức Quang Luyện bằng cách sử dụng Quang Thạch Tinh Khiết và Vỏ Gai Sáng Bóng.

Placeholder.png Bên lề

  • Lò Quang Luyện được giới thiệu trong cập nhật Taking Root.
  • Câu trích dẫn kiểm tra của Wortox ám chỉ đến niềm tin trong văn hóa dân gian rằng sắt lạnh sẽ đẩy lùi hoặc gây tốn hại tới những sinh vật siêu nhiên, vì cậu ấy là một quái vật.