Đèn Lồng May Mắn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Red Lantern)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
Anything with a fire in it is okay by me.

Willow

Đèn Lồng May Mắn (Red Lanterns) là vật dụng độc quyền cho Sự Kiện mừng Năm mới của Don't Starve Together.

Có thể được đổi bằng 3 Thỏi Vàng May Mắn từ những Miếu Thờ con giáp và có thể cầm (trang bị) trên tay. Nó có bán kính sáng nhỏ hơn Lồng Đèn, nhưng lại có độ bền cao hơn nhiều, lên tới 12 ngày (5760 giây).

Placeholder.png Bên lề

  • Pháo Hoa Đỏ được giới thiệu lần dầu trong sự kiện Năm Gà Tây.

Blueprint.png Thư viện ảnh