Thí Nghiệm Đẫm Máu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sanguine Experiment)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Could be a little stronger.

Maxwell, when examining a Flask of Sanguine Mixture.

Thí Nghiệm Đẫm Máu (Sanguine Experiment) là một tính năng dành riêng cho Sự Kiện Đêm Thiêng Liêng trong Don't Starve Together. Nó có thể pha chế khi ở gần một Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên, yêu cầu 1 Muỗi và 1 Nấm Rơm Đỏ để chế tạo và sẽ làm người chơi mất 10 SanityMeter.png. Thí nghiệm có 66% cho ra 1 Bình Hỗn Hợp Đẫm Máu (Flask of Sanguine Mixture) và 33% cho ra 1 Bi Đông Hỗn Hợp Đẫm Máu (Canteen of Sanguine Mixture).

Cả hai loại thuốc đều hồi phục Máu theo mức tiêu thụ và theo thời gian. Bình sẽ hồi 8 HealthMeter.png khi tiêu thụ, trong khi Bi Đông hồi 20 HealthMeter.png khi tiêu thụ. Trong 1 phút tiếp theo, cả 2 loại thuốc hồi 1 HealthMeter.png mỗi 2 giây, phục hồi thêm tới 30 HealthMeter.png. Cả hai loại thuốc cũng có thể được sử dụng làm nhiên liệu nhóm lửa.

Placeholder.png Bên lề

  • Phòng Thì Nghiệm Bác Học Điên và tất cả những loại thí nghiệm pha chế ngoại trừ Thí Nghiệm Mặt Trăng được giới thiệu trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.
  • Khi Wormwood tiêu thụ 2 loại thuốc này, cậu ta sẽ không hồi 8/20 HealthMeter.png lúc đầu, nhưng vẫn hồi 1 HealthMeter.png mỗi 2 giây và hồi phục tổng cộng 30 HealthMeter.png.

Blueprint.png Thư viện ảnh