Nhiên Liệu Ác Mộng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nightmare Fuel)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Ahhh. Refreshing.

Maxwell

Nhiên Liệu Ác Mộng (Nightmare Fuel)Vật Dụng Ma Thuật Tinh Chế trong Don't Starve. Cần Mũ Ma Thuật để nguyên mẫu từ 4 Hoa Quỷ. Có thể thu được từ nhiều sinh vật và vật dụng.

Thu được từ những sinh vật sau:

Thu được từ vật dụng sau:

Nhiên Liệu Ác Mộng dùng để tạo nên nhiều vật dụng Ma Thuật. Dùng để tái nạp cho Đèn Chong ĐêmSách Vong Linh của Maxwell (dùng để gọi Shadow Puppets). Chester biến dạng thành Chester Bóng Đêm khi để Nhiên Liệu Ác Mộng vào một trong 9 ô đồ của nó lúc Trăng Tròn.

Thu thập

Khi Tinh Thần nhân vật xuống dưới 40% lượng tối đa (với hầu hết nhân vật tối đa là 80, Wes là 60, với WX-78 thay đổi tùy vào level), mọi Thỏ biến thành thỏ ma, khi giết lấy được Nhiên Liệu Ác Mộng (cùng với Thịt QuáiTóc Râu). Hiệu quả hơn là bẫy lượng lớn Thỏ rồi để Tinh Thần xuống dưới 40% rồi giết một thể. Dĩ nhiên việc này có thể kích động Krampus khi điểm man rợ của người chơi vượt ngưỡng.

Ngoài ra thu được khi giết Crawling Horrors và Terrorbeaks. Crawling Horrors dễ hơn Terrorbeaks; con sau chỉ xuất hiện khi Tinh Thần xuống rất, rất thấp, trong khi lúc đó đã xử được nhiều Crawling Horrors cùng lúc.

Cách đơn giản và an toàn hơn là bắt Ong bằng Lưới Côn Trùng rồi thả vào vườn Hoa Quỷ, chỗ gần ĐồCổng Maxwell. Sau đó sẽ tạo thêm nhiều Hoa Quỷ, từ đó tạo nên Nhiên Liệu Ác Mộng.

Cách nguy hiểm nhất là tới Tàn Tích hoặc Hang Động rồi tìm chỗ có Đèn Chong Đêm và Vết Nứt Ác Mộng. Khi Chu Kỳ Ác Mộng kết thúc, mọi Sinh Vật Bóng Đêm sinh ra từ Đèn và Vết Nứt sẽ chết và rớt ra Nhiên Liệu Ác Mộng.

Ornate Chest.png Bảng thống kê tỉ lệ rơi

Nguồn Số lượng Tỉ lệ rơi
Beardling.pngCrab (insanity).png 1 40%
Splumonkey.pngShadow Splumonkey.png 1 50%
Damaged Knight.pngDamaged bishop.pngDamaged Clockwork.png 1 60%
Grave.png+ Shovel.png 1 3.07%
Ornate Chest.png 1-3 20%
Ancient.pngAncient Face.png(không có ngọc) + Pickaxe.png

Touch Stone.png(bị vỡ do hồi sinh)

1 100%
Pig Head.pngMerm Head.png+Hammer.pngDeconstruction Staff.png + Moon Full.png +Reign of Giants

Wildbore Head.png+Hammer.pngDeconstruction Staff.png + Moon Full.png

Crawling Horror.pngTerrorbeak.pngSwimming Horror.pngTerrorclaw.png

1 (Hammer.png)

2 (Deconstruction Staff.png)

1-2

100%
Slotmachine.png 3 0.46%
A Smashing Pot.png +Hammer.png 1 0.1%
Reanimated Skeleton Forest.pngReanimated Skeleton Caves.pngReanimated Skeleton Atrium.png 2-4 100%
Stalker minion2.pngStalker minion1.png(khi Thượng Cổ Hắc Ám chết) 1 100%
Ornate Chest.png 5-10 75%

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Nhiên Liệu Ác Mộng sẽ rơi ra khii dùng búa đập Đầu LợnĐầu Người Cá vào đêm trăng tròn.

Trong Shipwrecked DLC, Nhiên Liệu Ác Mộng có thể rơi ra khi quay thưởng từ Máy Giật Xèng, Đập Đầu Lợn Roan và đêm trăng tròn, giết Cua Thỏ rậm lông hoặc Bơi Rùng Rợn khi điên loạn.

Trong Hamlet DLC, Nhiên Liệu Ác Mộng có thể thu thập từ Sứ Giả Cổ Đại và một cơ hội nhỏ khi đập Vại Cũ. Nhiên Liệu Ác Mộng cũng có thể bỏ vào Giếng Ước Nguyện để đối 1 - 3 Ngọc Tím, tạo nên nguồn tái tạo ngọc vô tận.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Don't Starve Together, toàn bộ các phiên bản của Hài Cốt Tái Sinh sẽ rơi từ 2 - 4 Nhiên Liệu Ác Mộng. Khi tiêu diệt Thượng Cổ Hắc Ám, toàn bộ Dệt Bóng Đêm sẽ biến thành Nhiên Liệu Ác Mộng. Nó có thể dùng để tiếp nhiên liệu cho một vài vật phẩm. Khác với những DLC, giờ nó không còn bị ướt.

Vật phẩm Tên Tái nạp
Magiluminescence.png Bùa Phát Quang 37.5%
Shadow Thurible.png Lư Hương Bóng Tối 33%
Alarming Clock.pngWanda Filter.png Đồng Hồ Thức Tỉnh 25%
Bone Armor.png Giáp Xương 25%
Codex Umbra.png Sách Vong Linh 25%
The Lazy Forager.png Bùa Lười Biếng 22%


Wilson cũng có thể chế tạo Nhiên Liệu Ác Mộng thông qua kỹ năng Cận Thần Bóng Đêm.

Icon Tools.png Sử dụngz

Nightmare Fuel.png

×4

Twigs.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Divining Rod.png
Nightmare Fuel.png

×7

Living Log.png
Living Log.png
Living Log.png
Purple Gem.png
Prestihatitator.png
Shadow Manipulator.png
Nightmare Fuel.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Prestihatitator.png
One-man Band.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Gold Nugget.png

×8

Red Gem.png
Prestihatitator.png
Night Light.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Life Giving Amulet.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Prestihatitator.png
Sleepytime Stories.png
Wickerbottom Portrait.png
Nightmare Fuel.png

×5

Papyrus.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Shadow Manipulator.png
Night Armour.png
Nightmare Fuel.png

×5

Living Log.png
Shadow Manipulator.png
Dark Sword.png
Nightmare Fuel.png

×4

Gold Nugget.png

×6

Purple Gem.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Nightmare Amulet.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Spear.png
Red Gem.png
Shadow Manipulator.png
Fire Staff.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Purple Gem.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Telelocator Staff.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Rope.png
Rope.png
Slurper Pelt.png

×6

Shadow Manipulator.png
Belt of Hunger.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Broken Pseudoscience Station.png
Thulecite Medallion.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Magiluminescence.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Green Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Construction Amulet.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Yellow Gem.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Star Caller's Staff.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Green Gem.png
Green Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Deconstruction Staff.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Orange Gem.png
Ancient Pseudoscience Station.png
The Lazy Forager.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Walking Cane.png
Orange Gem.png
Orange Gem.png
Ancient Pseudoscience Station.png
The Lazy Explorer.png
Nightmare Fuel.png

×4

Thulecite.png

×4

Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Crown.png
Nightmare Fuel.png

×4

Thulecite.png

×6

Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Suit.png
Nightmare Fuel.png

×4

Thulecite.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Living Log.png
Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Club.png
Nightmare Fuel.png

×4

Sea Worther.png
Living Log.png

×4

Shadow Manipulator.png
Seaworthy.png
Only available in the world linked with a Shipwrecked world.
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Horn.png
Rope.png
Prestihatitator.png
Dripple Pipes.png
Shipwrecked icon.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Magic Seal.png
Obsidian Workbench.png
Sail Stick.png
Shipwrecked icon.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Bone Shards.png
Pugalisk Skull.png
Shadow Manipulator.png
Pugalisk Wand.png
Hamlet icon.png
Nightmare Fuel.png

×4

Can of Silly String.png
Living Log.png

×4

Shadow Manipulator.png
Skyworthy.png
Only available in the world linked with a Hamlet world.
Nightmare Fuel.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Key to the City.png
The Flying Pig Arcane Shop.png
Hamlet icon.png
Nightmare Fuel.png
Petals.png

×6

Interface arrow right.png
Abigail's Flower.png
Don't Starve Together icon.pngWendy Portrait.png
Nightmare Fuel.png
Bio Data.png
Bio Data.png
Bio Data.png
Processing Circuit.png
Bio Scanalyzer.png
Super-Processing Circuit.png
DST icon.pngWX-78 Portrait.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Health Decrease.png

×50

Interface arrow right.png
Codex Umbra.png
Don't Starve Together icon.pngWaxwell Portrait.png
Nightmare Fuel.png
Thulecite Fragments.png
Broken Pseudoscience Station.png
Cursed Rounds.png

×10

Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Onions.png
Potatoes.png
Portable Crock Pot.png
Grim Galette.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Clockmaker's Tools.png
Thulecite Fragments.png

×8

Interface arrow right.png
Time Pieces.png
DST icon.pngWanda Portrait.pngKhông tiêu hao Dụng Cụ Thợ Đồng Hồ
Nightmare Fuel.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Marble.png

×4

Shadow Manipulator.png
Alarming Clock.png
DST icon.pngWanda Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Thuật ngữ nhiên liệu ác mộng ("nightmare fuel") thường dùng trên mạng để chỉ các truyện, hoặc các đoạn trong đó, mang lại sự khó chịu và/hoặc hoảng sợ tới người đọc.
  • Khi nằm trên đất, nó trông như một khối nhầy di động.
  • Thỏ Ma rớt ra Nhiên Liệu Ác Mộng còn Thỏ Người thì không.
  • Maxwell, khi xem xét Tượng Cổ, nói "My my, the fuel has changed you." (Nhiên Liệu làm biến đổi bạn). Dụng ý rằng sự tiếp xúc lâu dài với Nhiên Liệu Ác Mộng có thể làm biến đổi sinh vật bằng nhiều cách ảo diệu.

Blueprint.png Thư viện ảnh