Đầu Lợn Roan

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Wildbore Head)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Very gross!

Wolfgang

Đầu Lợn Roans là một Kiến Trúc tìm thấy trong DLC Shipwrecked, như một thay thế của Đầu Lợn. Đầu Lợn Roan là đầu của Lợn Roan cắm vào cọc Tre, và đập chúng kiếm được một Tre và một Da Lợn. Trong đêm Trăng Tròn, mắt chúng sẽ mở và phát sáng trắng tinh. Trong trạng thái này, chúng tạo ra luồng điên loạn, và sẽ rớt ra một Nhiên Liệu Ác Mộng (cùng những món bình thường) khi đập. Chúng chỉ có thể tìm thấy quanh Đá Xúc Giác.

Blueprint.png Thư viện Ảnh