Cây Nguyệt Phong

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lune Tree)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wigfrid Portrait.png
Tis lovely as Yggdrasil's picture in my mind.

Wigfrid

Cây Nguyệt Phong là loại cây độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộngReturn of Them. Chúng được tìm thấy duy nhất trong Quần Xã Rừng Nguyệt QuangHồ Nguyệt Quang trên Đảo Mặt Trăng.

Chặt một Cây Nguyệt Phong con cho 2 Gỗ và 50% có một Hoa Nguyệt Phong, gốc cây có thể được đào để mang lại một Gỗ.

Chặt một Cây Nguyệt Phong thường sẽ cho 3 Gỗ, 1 Hoa Nguyệt Phong và 25% có thêm bông thứ 2, đồng thời sinh ra một Bướm Đêm. Gốc cây có thể được đào lên để mang lại 2 gỗ.

Chặt một Cây Nguyệt Phong lớn cho 4 Gỗ, 2 Hoa Nguyệt Phong và sinh ra một Bướm Đêm và 50% sinh ra con thứ 2. Gốc cây có thể được đào lên mang lại 2 Gỗ.

Bướm đêm có thể bị bắt bằng Lưới Côn Trùng và trồng xuống để có một Cây Nguyệt Phong con.

Placeholder.png Bên lề

  • Cây Nguyệt Phong được giới thiệu trong cập nhật Turn of Tides.
  • Không có Thần Rừng hoặc Cây Dẻ Bulô Độc hoặc thứ gì tương đương thế từ Cây Nguyệt Phong.
  • Nhận xét của các nhân vật về gốc Cây Nguyệt Phong
Willow Portrait.png
It's not gonna grow back.

Willow

  • Nhận xét của các nhân vật về gốc Cây Nguyệt Phong đang cháy
Wendy Portrait.png
Oh. It's burning.

Wendy

  • Nhận xét của các nhân vật về gốc Cây Nguyệt Phong đã cháy rụi.
Wortox Portrait.png
So much tinder, burnt to cinder.

Wortox

Blueprint.png Thư viện ảnh