Dung Nham

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Is not time for swimming!

Wolfgang

Dung Nham (Magma) là một đặc trưng về môi trường tại Sa Mạc độc quyền trong Don't Starve Together. Những hồ này làm một phần trong Bối Cảnh nơi sinh sản của Chuồn Chuồn. Chúng thường là nơi để Chuồn Chuồn đẻ Trùng Nham.

Thường có vài viên Đá nhỏ bao quanh Hồ Dung Nham, giống như Ao được bao quanh bởi Thực Vật hoặc Tảo. Trong Bối Cảnh cũng có vài Cây GaiBụi Gai đã cháy trụi, Xương Giòn mà không thể phá để kiếm đồ, và nhiều vết cháy sém trên mặt đất.

Đứng quá gần Dung Nham sẽ khiến Nhân Vật, mob, và hầu hết Vật Dụng bắt Lửa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng dù ở phạm vi lơn hơn chút nữa người chơi sẽ vẫn nhận tổn thương lửa dù không hề bị cháy.

Dung Nham cũng phát sáng trong đêm, nhưng phạm vi sáng của nó quá nhỏ để có tác dụng, bởi nó không vượt được ra khỏi "vùng cháy". "Bán kính nóng" của nó lớn hơn phạm vi sáng, vì vậy nhận vật đứng gần đó trong Mùa Đông có thể tránh Cóng Lạnh. Bán kính nóng này cũng có thể sưởi ấm Đá Nhiệt, cung cấp ánh sáng ở ngoài "vùng cháy" cho phép người chơi có thể sống sót qua đêm mà không cần nguồn sáng khác.

Người chơi có thể bị Quá Nhiệt khi đứng quá gần một hồ Dung Nham ngay cả trong Mùa Đông, rất hữu ích để kéo dài thời gian sau khi rời khỏi nguồn nhiệt. Dung Nham có thể dùng để Nấu Ăn, nhưng nhân vật sẽ luôn bị bắt lửa khi làm thế. Cách duy nhất để ngăn điều này là mặc Giáp Đánh Vảy hoặc chơi Willow.

Blueprint.png Thư viện Ảnh