Phế Liệu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Flotsam)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Someone has made a mess of the ocean.

–Maxwell

Phế Liệu được tìm thấy trên Biển, là các mảnh vụ từ một con tàu bị đắm. Cần Câu] có thể câu phế liệu, và thu được Ván Ép, Gỗ, Cỏ Cắt, Dây Thừng, Cành Cây, và các đồ khác như: a Nến Ngấm Nước, Ủng Cũ, Kính Lục Phân, Thuyền Đồ Chơi hay Ăng-ten Biển. Có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy Vàng Thỏi, hay trao đổi với Wolly.

Có thể tìm thấy ở Chế độ Trải NghiệmChế độ Phiêu Lưu.

Danh sách những thứ có thể câu được từ Phế Liệu:

Cơ hội Vật phẩm
17.47% Twigs.png Log.png Cut Grass.png
8.73% Rope.png Boards.png
7.86% Old Boot.png
6.55% Toy Boat.png
5.68% Sextant.png Soaked Candle.png
4.36% Sea Worther.png

Placeholder.png Bên lề