Ván Ép

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Boards)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 on.png
Ui button variant 1 off.png

Độc quyền: Don't Starve icon.pngReign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
So smooth. You can really see the grain.

Woodie

Ván Ép (Boards) là Vật Dụng Tinh Chế tạo ra từ 4 Gỗ và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng làm nguyên liệu tạo nên nhiều vật dụng và kiến trúc. Ván Ép rất dễ cháy và có thể dùng làm nhiên liệu.

Do 4 Gỗ tạo nên 1 Ván Ép, Ván Ép gộp được tới 10 nên mang 1 ô Ván Ép hiệu quả hơn mang 2 ô 20 Gỗ. Do Ván Ép không dùng để chế tạo được Lửa Trại nên cần chú ý khi di chuyển mà chỉ mang mỗi Ván Ép.

Icon Tools.png Sử dụng

Boards.png
Boards.png
Nitre.png

×4

Alchemy Engine.png
Salt Lick.png
Boards.png
Shroom Skin.png
Bucket-o-poop.png
Blueprint (rare).png
Glowcap.png
Don't Starve Together icon.png

Sinh Tồn:

Boards.png

×4

Silk.png
Silk.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Siesta Lean-to.png
Reign of Giants icon.png
Boards.png
Silk.png

×6

Science Machine.png
Sea Fishing Rod.png
Don't Starve Together icon.png

Lương Thực:

Boards.png
Gears.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Don't Starve icon.png
Boards.png
Boards.png
Honeycomb.png
Bee.png

×4

Science Machine.png
Bee Box.png

Trạm và Nguyên Mẫu:

Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×6

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Don't Starve icon.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Rainometer.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Thermal Measurer.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Reign of Giants icon.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png

×6

Red Gem.png
Alchemy Engine.png
Smelter.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Science Machine.png
Think Tank.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png

×4

Compass.png
Science Machine.png
Cartographer's Desk.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Twigs.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Potter's Wheel.png
Don't Starve Together icon.png

Chiến Đấu:

Boards.png
Bee.png

×4

Flint.png
Science Machine.png
Bee Mine.png
Boards.png
Silk.png
Charcoal.png
Alchemy Engine.png
Boomerang.png
Boards.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Science Machine.png
Cork Bat.png
Hamlet icon.png
Boards.png
Boards.png
Tenpiece Oinc.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Blunderbuss.png
Hamlet icon.png

Kiến Trúc:

Boards.png
Science Machine.png
Sign.png
Boards.png
Science Machine.png
Mini Sign.png

×4

Boards.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Chest.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Wood Gate.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Science Machine.png
Wood Wall.png

×8

Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Pig House.png
Boards.png

×4

Carrot.png

×10

Bunny Puff.png

×4

Alchemy Engine.png
Rabbit Hutch.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Wooden Flooring.png
Boards.png
Rocky Turf.png
Alchemy Engine.png
Cobblestones.png
Don't Starve icon.png
Boards.png
Beefalo Wool.png
Alchemy Engine.png
Carpeted Flooring.png
Boards.png

×4

Scales.png
Gold Nugget.png

×10

Alchemy Engine.png
Scaled Chest.png
Reign of Giants icon.png
Boards.png

×4

Tar.png
Science Machine.png
Sea Chest.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Magma Turf.png
Alchemy Engine.png
Cobblestones.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×4

Rabbit.png

×4

Top Hat.png
Science Machine.png
Prestihatitator.png
Boards.png

×4

Cooked Meat.png

×4

Beard Hair.png

×4

Prestihatitator.png
Meat Effigy.png
Don't Starve icon.png
Boards.png

×4

Parrot.png
Pirate Hat.png
Science Machine.png
Piratihatitator.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Azure Feather.png

×4

Science Machine.png
Hogus Porkusator.png
Hamlet icon.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Bramble Bulb.png
Flytrap Stalk.png
Flytrap Stalk.png
Hogus Porkusator.png
Root Trunk.png
Hamlet icon.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Vine.png

×4

Science Machine.png
Row Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×6

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Cargo Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×6

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Seashell.png

×10

Alchemy Engine.png
Armored Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×6

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Limestone.png

×4

Alchemy Engine.png
Encrusted Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Boards.png
Stinger.png
Stinger.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Boat Repair Kit.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Seashell.png
Seashell.png
Interface arrow right.png
Surfboard.png
Shipwrecked icon.pngWalani Portrait.png
Boards.png

×4

Dubloons.png

×4

Boat Cannon.png
Interface arrow right.png
The 'Sea Legs'.png
Shipwrecked icon.pngWoodlegs Portrait.png
Boards.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Key to the City.png
Stone Road Turf.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Key to the City.png
Town House.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Honey Ham.png
Key to the City.png
The Sterling Trough Deli.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Axe.png
Axe.png
Axe.png
Key to the City.png
Pigg and Pigglet's General Store.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Honey Poultice.png
Honey Poultice.png
Honey Poultice.png
Key to the City.png
Curly Tails Mud Spa.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Eggplant.png
Eggplant.png
Eggplant.png
Key to the City.png
Swinesbury Fine Grocer's.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Petals.png

×12

Key to the City.png
Miss Sow's Floral Arrangements.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Key to the City.png
'The Sty' Oddities Emporium.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Nightmare Fuel.png
Key to the City.png
The Flying Pig Arcane Shop.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Spear.png
Spear.png
Spear.png
Key to the City.png
The Boar's Tusk Weapon Shop.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Top Hat.png
Top Hat.png
Key to the City.png
The Sow's Ear Hat Shop.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Gold Nugget.png

×4

Key to the City.png
My City Hall.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Oinc.png

×30

Key to the City.png
Slanty Shanty.png
Hamlet icon.png
Boards.png
Pig Worker.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png


Placeholder.png Bên lề