Bộ Lọc Chế Tạo Bóng Đêm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shadowcrafting Filter)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng bộ lọc

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Chế Tạo Bóng Đêm (Shadowcrafting) là một bộ lọc trong menu chế tạo của Don't Starve Together. Nó cho phép người chơi chế tạo những vật phẩm có lên hệ với bóng đêm bằng cách sử dụng Vụn Vải Bóng Đêm. Dù Bộ Giá Chế Tạo Bóng Đêm phải chế tạo ở Bộ Lọc Giả Khoa Cổ Đại, yêu cầu người chơi phải đứng cạnh trạm chế tạo, vật dụng trong bộ lọc có thể nguyên mẫu và chỉ cần chế tạo lần đầu sau đó có thể chế tạo ở mọi nơi miễn là đủ nguyên liệu.

Vật dụng khả chế