Bộ Lọc Đi Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Seafaring Filter)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Biểu tượng bộ lọc
ĐỂ ĐÓNG MỘT CHIẾC THUYỀN KHỔNG LỒ!

–WX-78

Đi Biển (Seafaring) là một bộ lọc trong menu chế tạo của Don't Starve Together.


Vật dụng và kiến trúc khả chế