Bè Rơm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
It's technically a boat.

Wilson

Bộ Bè Rơm (Grass Raft Kit) là một vật phẩm có thể chế tạo độc quyền cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng. Nó có thể được tạo ra từ Bộ lọc Thuyền buồm và là một phiên bản nhỏ hơn của Thuyền Ván.


Bè Rơm

Bè Rơm (Grass Raft) là một kiến trúc độc quyền của Don't Starve Together. Nó có để được triển khai từ Bộ Bè Rơm trên mặt Biển

Sau khi được đặt, chiếc bè liên tục mất độ bền với tốc độ 0,2 đơn vị mỗi giây. Không giống như Thuyền Ván bình thường, Bè Rơm không thể bị xuyên thủng, và độ bền của bè chỉ có thể được phục hồi với Cỏ Cắt, tức hồi phục 13 điểm. Nó mất 30 độ bền khi bị tấn công bởi Cá Xì Gà và 50 khi bị tấn công bởi Cá Voi Một Sừng. Mỗi mạch nước phun của Cua Hoàng Đế lấy đi 10 độ bền.

Trong khi di chuyển chiếc bè để lại những búi cỏ nhỏ, cho thấy sự phá hủy liên tục của con tàu. Khi độ bền của bè kết thúc, nó bị ướt và vỡ vụn. Khi bị phá hủy hoàn toàn, sáu búi cỏ vẫn còn trên mặt nước.

Khi đội Nón Polly Roger, tỷ lệ mất độ bền giảm xuống 2 lần.

Blueprint.png Thư viện ảnh