Bánh Lái

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bộ Bánh Lái)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
We can't set sail without this.

Warly, examining a Steering Wheel Kit.

Willow Portrait.png
Check out how fast I can spin it!!

Willow, examining a Steering Wheel.

Bộ Bánh Lái (Steering Wheel Kit) là một Vật Dụng khả chế trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Đi Biển, yêu cầu 2 Ván Ép và 1 Dây Thừng để chế tạo, một Thùng Suy Ngẫm để nguyên mẫu.

Bộ Bánh Lái có thể được triển khai trên một chiếc Thuyền Ván. Bánh Lái sau đó sẽ cho phép người dùng điều hướng con thuyền nếu có một hoặc nhiều Cột Buồm trên đó.

Placeholder.png Bên Lề

  • Bộ Bánh Lái được ra mắt trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Kể từ bản cập nhật Turn of Tides, không nhân vật nào có nhận xét cho Bộ Bánh Lái (Bánh Lái dạng kiến trúc vẫn có nhận xét).

Blueprint.png Thư viện ảnh