Bộ Lọc của Người Sinh Tồn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Biểu tượng của menu chế tạo sẽ là hình đại diện của người sinh tồn tương ứng

Bộ Lọc của Người Sinh Tồn (Survivor Items) là một menu chế tạo đặc biệt của Don't Starve Together.


Kiến trúc và vật dụng khả chế

Wilson Filter.png Wilson

Willow Filter.png Willow

Wolfgang Filter.png Wolfgang

Wendy Filter.png Wendy

WX-78 Filter.png WX-78

Wickerbottom Filter.png Wickerbottom

Woodie Filter.png Woodie

Wes Filter.png Wes

Maxwell Filter.png Maxwell

Wigfrid Filter.png Wigfrid

Webber Filter.png Webber

Warly Filter.png Warly

Wormwood Filter.png Wormwood

Winona Filter.png Winona

Wurt Filter.png Wurt

Walter Filter.png Walter

Wanda Filter.png Wanda

Blueprint.png Thư viện ảnh