Nhà Cá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
It has not yet been touched by the ravages of time.

Wendy

Nhà Cá là một Kiến Trúc độc quyền của Wurt trong Don't Starve Together. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc, yêu cầu 4 Ván Ép, 3 Lau Cắt và 3 để chế tạo, Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó chỉ có thể được lắp đặt trên Đất Đầm Lầy.

Không giống với Nhà của người cá bình thường, Nhà Cá chỉ có thể chứa 1 Người Cá. Nếu bị chết, Người Cá sẽ sinh ra sau 2 ngày.

Placeholder.png Bên Lề

  • Nhà Cá được giới thiệu trong Don't Starve Together vào Bản cập nhật Nhân Vật của Wurt.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh