Tượng Kitschy

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Kitschy Goose Idol)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
Think I'm finally getting the hang of this, eh Lucy?

Woodie, when examining a Kitschy Beaver Idol.

Woodie Portrait.png
Not bad, if I do say so mooself.

Woodie, when examining a Kitschy Moose Idol.

Woodie Portrait.png
What's good for the goose is good for the woodsman!

Woodie, when examining a Kitschy Goose Idol.

Tượng Kitschy là một vật phẩm chế tạo độc quyền chỉ dành cho Woodie và có thể tìm thấy trong Thẻ Ma Thuật. Woodie có thể ăn chúng để biến thành dạng tương ứng. Khi ăn cái giả phải trả là 20 HealthMeter.png và 15 SanityMeter.png, hồi lại 18.75 HungerMeter.png.

Tượng Kitschy Hải Ly yêu cầu 3 Thịt Quái và 2 Gỗ để chế tạo. Khi ăn nó Woodie sẽ biến thành Ma Hải Ly.

Tượng Kitschy Hươu yêu cầu 3 Thịt Quái và 2 Cỏ Cắt để chế tạo. Khi ăn nó Woodie sẽ biến thành Ma Hươu.

Tượng Kitschy Hải Ly yêu cầu 3 Thịt Quái và 2 Hạt Giống để chế tạo. Khi ăn nó Woodie sẽ biến thành Ma Ngỗng.

Placeholder.png Bên lề

  • Tượng Kitschy được giới thiệu trong cập nhập nhân vật dành cho Woodie.

Blueprint.png Thư viện ảnh