Trái Cây Đá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ripe Stone Fruit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wickerbottom Portrait.png
The outside is mineral, yet the inside is organic.

Wickerbottom, when examining a Stone Fruit.

Trái Cây Đá (Stone Fruit) là một vật phẩm độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. 3 Trái Cây Đá có thể thua hoạch được bằng cách lấy từ Bụi Trái Cây Đá. Nếu bị bỏ lại trên cây quá lâu, Trái Cây Đá sẽ bị vỡ vụn là khi này, thu hoạch sẽ không nhận lại được gì.

Trái Cây Đá không hề ăn được, nhưng có thể dùng Cuốc để đập vỡ và có 65% cơ hội nhận một Trái Cây Đá Sống 34% cơ hội nhận 1 Đá và 1% cơ hội nhận được Mầm Trái Cây Đá. Trái Cây Đá cũng có thể được đập vỡ bằng Thuốc Nổ. Thuốc Nổ có thể phá vỡ tới 20 cộng dồn Trái Cây Đá (20x40 =800).


Trái Cây Đá Chín

Wilson Portrait.png
Uncooked stone fruit is the pits.

Wilson, when examining a Ripe Stone Fruit.

Winona Portrait.png
Who knew rocks were so tasty looking inside?

Winona, when examining a Cooked Stone Fruit.

Trái Cây Đá Chín (Ripe Stone Fruit) có cơ hội nhận được từ việc đập Trái Cây Đá. Chúng có thể ăn được và hồi phục 12.5 HungerMeter.png và 1 HealthMeter.png. Chúng có thể nấu trên lửa để thu được Trái Cây Đá Nướng (Cooked Stone Fruits), hồi phục nhiều hơn 2 HealthMeter.png. Cả 2 phiên bản sống và chín đều có thể sử dụng như Rau Củ trong Nồi Hầm. Trái Cây Đá Chín có thể sử dụng thay cho Xác Xương Rồng trong công thức của Sốt Bơ.

Icon Tools.png Sử dụng

Stone Fruit.png
Pickaxe.png
Ripe Stone Fruit.png
Ripe Stone Fruit.png
Cooking.png
Cooked Stone Fruit.png
Stone Fruits.png
Pig Icon.png
Manure.png
Ripe Stone Fruit.png
Moleworm.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Guacamole.png
Phụ gia không thể là Trái Cây

Placeholder.png Bên lề

  • Trái Cây Đá được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Mặc dù bề ngoài của chúng giống với quả bơ ngoài đời thực, nhưng tên của chúng lại có nghĩa đen của từ "trái cây đá", thuật ngữ đề cập đến những loại trái cây có thịt quả bọc quanh một hạt cứng duy nhất được gọi là quả hạch (drupe). Ví dụ bao gồm anh đào, đào và dừa.
    • Điều này hoàn toàn sai vì bơ không phải là quả hạch, chúng là một loại quả mọng có 1 hạt không cứng.