Mũ Nấm Lục

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Green Cap)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
Seems edible, though it may not be totally sane to consume it.

Wickerbottom

Mũ Nấm Lục (Green Cap) là một lọa Rau Củ có thể thu hoạch từ Nấm Rơm Lục và Nấm Cây Lục. Mũ Nấm Lục sống sẽ làm giảm 50 SanityMeter.png khi ăn trong khi hồi lại 12.5 HungerMeter.png. Nó không có hiệu ứng liên quan tới Máu. Chúng cũng có thể dùng làm nguyên liệu cho Nồi Hầm với 0.5 giá trị Rau Củ.

Mũ Nấm Lục Chín

Woodlegs Portrait.png
Th' witch doctor told Woodlegs it'd cure me crazies.

Woodlegs

Mũ Nấm Lục Chín (Cooked Green Cap) là phiên bản chín của Mũ Nấm Lục khi nấu qua Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn,... Khác với phiên bản sống nó sẽ lấy đi 1 HealthMeter.png Máu khi ăn trong khi hồi lại 15 SanityMeter.png và không còn tác động tới Sức Đói. Mũ Nấm Lục Chín cũng có thể dùng làm nhiên liệu.

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Mũ Nấm Lục có thể thu thập được từ Máy Giật Xèng.

Trong Hamlet DLC, Mũ Nấm Lục có thể mua với giá 2 OincTiệm Spa.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cóc Nâm có 1 khả năng rơi Mũ Nấm Cam khi chết. Mũ Nấm Lục có thể dùng để chế tạo Mồi Thìa Xoay LụcMũ Nấm Ngộ Nghĩnh Lục. Ruộng Trồng Nấm có thể phát triển Nấm Lục khi trồng 1 Mũ Nấm Lục hoặc Bào Tử Nấm Lục bên trong.

Icon Tools.png Sử dụng

Green Cap.png
Cooking.png
Cooked Green Cap.png
Green Cap.png
Pig Icon.png
Manure.png
Green Cap.png

×6

Blueprint (rare).png
Green Funcap.png
Don't Starve Together icon.png
Green Cap.png
Flint.png
Beefalo Wool.png
Tackle Receptacle.png
Dusky Spinnerbait.png
Don't Starve Together icon.png
Green Cap.png
Flint.png
Flint.png
Tackle Receptacle.png
Dusky Spoon.png
Don't Starve Together icon.png

Icon Science.png Recipes

Green Cap.png
Red Cap.png
Blue Cap.png
Moon Shroom.png
Crock Pot.png
Mushy Cake.png
DST icon.png

Prototype.png Mẹo

  • Mũ Nấm Lục có thể ăn thể hạ Tinh Thần xuống thấp (để giết Sinh Vật Ảo Ảnh hoặc Rậm Lông chẳng hạn)
  • Có tác dụng tích cực tương đương với tác động tiêu cực của Mũ Nấm Lam sống, Mũ Nấm Lục đã nấu chín có thể được ăn cùng với Mũ Nấm Lam sống để có kết +19 HealthMeter.png, +12.5 HungerMeter.png, và 0 SanityMeter.png.

Placeholder.png Bên lề

  • Một số loại nấm ngoài đời thực, chẳng hạn như nấm psilocybin, có đặc tính kích hoạt thần kinh và có thể gây ra ảo giác thị giác và thính giác tương tự như những gì nhìn thấy khi Tinh Thần thấp.