Cá Nhiệt Đới

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tropical Fish)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Shipwrecked icon.png

Warly Portrait.png
Catch of today!

Warly

Cá Nhiệt Đới (Tropical Fish) là một loại Phẩm Cá được giới thiệu trong DLC Shipwrecked.

Chúng có thể kiếm bằng cách câu ở Bầy Cá hay Hồ Thủy Triều bằng một Cần Câu hoặc lái Thuyền qua nó cùng với một Lưới Rà.

Người CáNgười Cá Ngư Ông sẽ rớt ra Cá Nhiệt Đới khi bị giết. Đập Chòi Người CáLều Người Cá Ngư Ông cũng sẽ kiếm được Cá Nhiệt Đới, tuy nhiên những kiến trúc này không tái sinh và phá hủy chúng cũng sẽ loại bỏ nguồn Người Cá và Người Cá Ngư Ông tương ứng. Người Cá Ngư Ông sẽ tự câu cá ở những Hồ Thủy Triều để kiếm Cá Nhiệt Đới, nhưng chúng sẽ không ăn những gì kiếm được, nên sau đó có thể cho người chơi lượm. Trừ những Bầy Cá, mà thường tìm thấy ở quần xã Vịnh San HôRừng Ngập Mặn, Những nguồn Cá Nhiệt Đới khác chỉ có thể tìm thấy ở quẫn xã Đầm Lầy.

Cá Nhiệt Đới có thể dùng trong Nồi Hầm, và có 0.5 giá trị Phẩm Thịt và 1 giá trị Phẩm Cá. Nấu Cá Nhiệt Đới bằng Lửa sẽ cho được Thịt Cá Nhỏ Chín. Nó cũng có thể phơi khô để được Thịt Khô Nhỏ. Cá Nhiệt Đới có thể trao đổi với Yaarctopus để được Đồng Vàng.

Icon Tools.png Sử dụng

Tropical Fish.png
Fire Pit.png
Cooked Fish Morsel.png
Tropical Fish.png
Drying Rack.png
Small Jerky.png
Tropical Fish.png
Birdcage.png
Egg.png
Tropical Fish.png
Yaarctopus Icon.png
Octopus Chest.png

Prototype.pngMẹo

  • Cá Nhiệt Đới có nhiều giá trị thịt và cá hơn Thịt Cá Nhỏ Chín kiếm được từ việc nấu nó bằng lửa, vì vậy không nên nấu Cá Nhiệt Đới nếu chuẩn bị sử dụng chúng trong Nồi Hầm. Phơi khô chúng cũng có kết quả tương tự, nhưng có thể kỳ vọng hơn bởi Thịt Khô Nhỏ có thể dùng trong các công thức mà Cá Nhiệt Đới không cho phép, bởi nhiều công thức từ Cá được ưu tiên hơn những cái từ Thịt.