Hành Tây

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Webber Portrait.png
It makes all our eyes water!

Webber, when examining an Onion.

Hành Tây (Onion)là một loại Rau Củ độc quyền của Don't Starve Together. Hành Tây có thể thu được bằng cách trồng một Hạt Giống trên Ruộng với cơ hội nhỏ ra chồi hoặc sử dụng Hạt Giống Hành Tây.

Khi ăn sống, Hành Tây hồi lại 9.5 HungerMeter.png với cái giá 10 SanityMeter.png. Chúng bị hỏng sau 15 ngày.

Có thể được sử dụng trong một số thành phần cho công thức nấu chậm như Nước Sốt Tươi, Canh Xương Hầm, Bánh Dẹt Hung TợnCanh Cá Hầm. Cho Chim trong Lồng Chim ăn Hành Tây sẽ nhận được 1 Hạt Giống Hành Tây.


Hành Tây Nướng

Wendy Portrait.png
It will never make anyone cry again.

Wendy, when examining a Roasted Onion.

Hành Tây Nướng (Roasted Onion) thu được khi nấu Hành Tây trên lửa. Nó hồi phục thêm 1 HealthMeter.png và mất đi 5 SanityMeter.png so với phiên bản sống và sẽ mất 10 để hỏng. Nó có cách sử dụng tương tự với Hành Tây sống.

Icon Tools.png Sử dụng

Onion.png
Cooking.png
Hành Tây Nướng.png
Onion.png
Birdcage.png
Pointy Seeds.png
Onions.png
Pig Icon.png
Phân.png

Icon Science.png Công thức

Toma Roots.png
Hành Tây.png
Filler.png
Filler.png
Nồi Hầm.png
Sốt Tươi.png
Không thể cho Phụ gia không ăn được, Phẩm Thịt hoặc Trứng
Leafy Meats.png
Onions.png
Vegetables.png

×(1)

Filler.png
Crock Pot.png
Veggie Burger.png
Mảnh Xương.png
Mảnh Xương.png
Hành Tây.png
Filler.png
Nồi Hầm Di Động.png
Canh Xương Hầm.png
Warly Portrait.pngKhông thể cho Phụ gia không ăn được
Nhiên Liệu Ác Mộng.png
Nhiên Liệu Ác Mộng.png
Khoai Tây.png
Hành Tây.png
Nồi Hầm Di Động.png
Bánh Dẹt Hung Tợn.png
Warly Portrait.png
Cá.png
Hành Tây.png
Cà Chua.png
Filler.png
Nồi Hầm Di Động.png
Canh Cá Hầm.png
Warly Portrait.pngPhụ gia không thể là Cành Cây

Silver Bowl.png The Gorge

Hành Tây lần đầu xuât hiện trong sự kiện The Gorge của Don't Starve Together. Chúng phát triển từ một hạt giống có ngọn, có thể mua được từ Sammy với 1 Old Coin. Một Hành Tây có thể nấu thành Hành Tây Nướng bằng cách sử dụng Lửa Trại ở cạnh Lợn Già Làng. Hành Tây có thể dùng trong những công thức nấu ăn độc quyền trong sự kiện The Gorge.

Placeholder.png Bên lề

  • Hành Tây có nguồn gốc từ sự kiện The Gorge, nhưng nó sau đó đã được giới thiệu trong trò chơi chính thức trong cập nhật làm mới nhân vật Warly.