Quả Phát Sáng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walter Portrait.png
We definitely don't have these back home.

Walter

Quả Phát Sáng (Glow Berry) là loại mồi phát sáng của Sâu Đất, trở thành chiến lợi phẩm thu được sau khi nó chết. Khi ăn tăng 11 HealthMeter.png và 25 HungerMeter.png nhưng làm giảm 10 SanityMeter.png.

Quả Phát Sáng làm các sinh vật tiêu thụ nó (bao gồm Thỏ Người, Lợn, Khỉ Hang, Khỉ Tiền SửGà Tây phát sáng. Cường độ ánh sáng giảm dần theo thời gian và tắt hắn sau 90 giây kể từ khi tiêu thụ. Nếu thả nó xuống mặt đất, nó sẽ phát sáng tương tự như Trái Đèn. Phát ra ánh sáng đủ để ngăn sự tấn công của Charlie

Gift Icon.png DLC

Trong tất cả các DLC, Quả Phát Sáng có thể gộp tới 10 trong Hành Trang của người chơi.

Trong DLC Reign of Giants, Quả Phát Sáng sử dụng để chế tạo Kính Chuột Chũi. Ngoài ra cũng dùng để nạp lại nhiên liệu cho Kính Chuột Chũi, hồi lại 33% độ bền.

Trong DLC Hamlet, Quả Phát Sáng có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 20 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Quả Phát Sáng sẽ phát sáng lâu hơn trong Don't Starve: tổng cộng 240 giây sau khi ăn. Warly còn có thể dùng nó để nấu Bánh Kem Phát Quang bằng Nồi Hầm Di Động.

Icon Tools.png Sử dụng

Glow Berry.png
Pig Icon.png
Manure.png
Moleworm.png
Moleworm.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Glow Berry.png
Alchemy Engine.png
Moggles.png
Reign of Giants icon.png
Glow Berry.png
Fruit.png
Filler.png
Filler.png
Portable Crock Pot.png
Glow Berry Mousse.png
DST icon.pngPhụ gia không thể là Phẩm Thịt hoặc Cành Cây.

Blueprint.png Thư viện ảnh