Cà Tím

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
It doesn't look like an egg.

Wilson, when examining an Eggplant.

Cà Tím (Eggplant) là loại Rau Củ ít phổ biến, trồng được trên Ruộng Cơ BảnRuộng Cải Tiến với tỉ lệ 11% khi gieo Hạt Giống hoặc dùng Hạt Cà Tím(Hạt Xoáy). Có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu. Cho Chim trong Lồng Chim ăn Cà Tím sẽ thu được 1-2 Hạt Cà Tím và cùng với tỉ lệ 50% có một Hạt Giống thường. Còn trong Don't Starve Together sẽ luôn nhận được 1 Hạt Cà Tím.

Cà Tím Hầm

Wurt Portrait.png
Brings out purple flavor, flort.

Wurt, when examining a Braised Eggplant.

Cà Tím Hầm (Braised Eggplant)Thực Phẩm Rau Củ thu được sau khi nướng Cà Tím trên lửa (Lửa TrạiLò Lửa hoặc Sao Lùn).  Nó hồi nhiều máu so với ăn sống. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu. Trong hầu hết các trường hợp nấu Cà Tím sẽ hiệu quả hơn nhiều, vì Cà Tím Hầm hồi thêm 12 máu và có thể phục hồi thời gian hỏng.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Cà Tím có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 2 Oinc. 3 Cà Tím cũng là Nguyên Liệu yêu cầu để xây dựng Tiệm Tạp Hóa khi đã sở hữu Chìa Mở Thành Phố.

Icon Tools.png Sử dụng

Eggplant.png
Fire Pit.png
Braised Eggplant.png
Eggplant.png
Birdcage.png
Eggplant Seeds.png
Eggplant.png
Birdcage.png
Swirly Seeds.png
Don't Starve Together icon.png
Eggplants.png
Pig Icon.png
Manure.png
Eggplant.png
Eggplant.png
Eggplant.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
Swinesbury Fine Grocer's.png
Hamlet icon.png

Icon Science.png Công Thức

Eggplants.png
Vegetables.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Stuffed Eggplant.png
Phụ gia không thể là Nhân Sâm