Đùi Ếch Phi Tiêu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Poison Dartfrog Legs)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wickerbottom Portrait.png
Agalychnis callidryas is not poisonous, but it may not be Agalychnis callidryas.

Wickerbottom


Đùi Ếch Phi Tiêu (Poison Dartfrog Legs ) là một Lương Thực độc quyền cho Hamlet DLC. Ăn sống nó hồi lại 12.5 Sức Đói và cái giá phải trả là 10 Tinh Thần và 3 Máu, đông thời còn khiến cho người chơi bị nhiễm Độc. Nó không thể dùng trong Nồi Hầm.


Cách sử dụng hữu hiệu nhất là dùng 3 cái đùi để làm nên Hạch Độc.


Phơi khô Đùi Ếch Phi Tiêu sẽ biến nó thành Thịt Khô Nhỏ và loại bỏ độc.


Đùi Ếch Phi Tiêu Nướng

Đùi Ếch Phi Tiêu Nướng (Cooked Dartfrog Legs) là phiên bản nấu chín của Đùi Ếch Phi Tiêu bằng cách sử dụng những thứ có chức năng biến thực phẩm sống thành chín một cách độc lập như Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Nhiệt. Nó chỉ làm mất đi 1 Máu trong khi hiệu ứng độc thì vẫn còn và cũng không thể sử dụng trong Nồi Hầm.

Willow Portrait.png
Only one way to find out if it's still poison...

Willow


Icon Tools.png Sử dụng

Poison Dartfrog Legs.png
Poison Dartfrog Legs.png
Poison Dartfrog Legs.png
Alchemy Engine.png
Venom Gland.png
Poison Dartfrog Legs.png
Cooked Dartfrog Legs.png
Birdcage.png
Egg.png
Poison Dartfrog Legs.png
Drying Rack.png
Small Jerky.png