Máy Luyện Kim

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Alchemy Engine)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Even more science-y than the last one!

–Wilson


Máy Luyện Kim là trạm Khoa Học cấp 2. Tạo ra từ 4 Ván Ép, 2 Đá Mài, 6 Vàng Thỏi và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu (trừ nhân vật Wickerbottom). Người chơi sẽ tăng 15 Tinh Thần mỗi khi tạo mẫu một vật dụng.

Máy có thể bị hỏng nếu được đặt trên vũng nước (thường có sau khi trời mưa.

Glommer.png Xem thêm: Chế Tạo 

Reign of Giants icon.pngReign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Máy Luyện Kim tạo ra từ 4 Ván Ép, 2 Đá Mài và 2 Doodad Điện.

Khuyên

  • Máy Luyện Kim có thể chế tạo những vật dụng mở khóa bằng Máy Khoa Học do vậy có thể phá hủy Máy Khoa Học để lấy tài nguyên.

Placeholder.png Bên Lề

Gold Nugget.png Thư viện