Súng Etpigôn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Blunderbuss)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wheeler Portrait.png
I still like my Pew-matic more.

Wheeler

Súng Etpigôn (Blunderbuss) là một Vũ Khí khả chế độc quyền cho Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Chiến Đấu, yêu cầu 2 Ván Ép, 1 Oinc Thập XuBánh Răng để chế tạo và yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Súng Etpigôn cần được nạp bằng Thuốc Nổ để có thể bắn. Tuy nhiên, nó có thể được dùng như một loại vũ khí cận chiến yếu khi chưa nạp. Khi nạp xong, một tia ánh sáng đỏ có được thấy trên nó, cho thấy nó là một khẩu súng đánh diêm.

Placeholder.png Bên lề

  • Súng Etpigôn là một trong 3 loại Vũ Khí cần nạp bằng vật dụng khác. Hai cái còn lại là Súng GiáoPew-matic Horn.