Súng Khí Nén

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wheeler Portrait.png
My trusty-dusty, handy-dandy, Pew-matic Horn.

Wheeler


Sùn Khí Nén là một Vật Dụng, Vũ Khí độc quyền cho Wheeler trong Hamlet DLC. Nó có thể được tải bằng một loại vật dụng mỗi lần với số lượng chồng không giới hạn. Lượng sát thương gây ra phụ thuộc vào vật dụng được tải. Vật dụng đó sẽ bị phá hủy sau khi bắn.

Vật dụng Sát thương Tầm đánh Tầm bay
Gears.png Purple Gem.png Blue Gem.png Red Gem.png Orange Gem.png Yellow Gem.png Green Gem.png Tenpiece Oinc.png Centapiece Oinc.png Nightmare Fuel.png Gunpowder.png Lost Idol.png Lost Totem.png Relic Fragment.png The Blue Sow.png The Jeweled Truffle.png 60 11 13
Vật dụng không còn sống và không phải vật không thể thay thế 45 9 11
Jet Feather.png Crimson Feather.png Azure Feather.png Thunder Feather.png Ashes.png Beard Hair.png Beefalo Wool.png Butterfly Wings.png Clippings.png Cut Grass.png Cut Reeds.png Foliage.png Palm Leaf.png Papyrus.png Petals.png Dark Petals.png Pig Skin.png Silk.png Seaweed.png 34 7 9

Placeholder.png Bên lề

  • "Pew-matic" có thể là một cách chơi chữ của pneumatic (khí nén), có thể liên quan đến việc Pew-matic dựa trên một loại còi hơi , và "Pew" là tiếng ồn nó tạo ra khi bắn. Điều này có thể được thấy rõ bằng việc Wickerbottom dùng từ "pneumatic" để chỉ nó.
  • Súng Khí Nén là một trong 3 loại vũ khí cần dùng vật dụng để tải, 2 cái còn lại là Súng GiáoSúng Etpigôn.

Mosquito.png Lỗi

  • Nếu người chơi cố gắng tải một Súng Khí Nén bằng cách click chuột phải vào chúng khi chúng đang ở trong hành trang, và Súng Khí Nén thì đang được lấp đầy bằng một chồng vật dụng đó rồi, một chồng 0 vật phẩm người chơi đang cố gắng tải vào sẽ rơi ra khỏi người chơi.


Blueprint.png Thư viện ảnh