Ngọc Tím

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Purple Gem)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Purple brings great power.

Maxwell

Ngọc Tím (Purple Gem) là vật dụng Tinh Chế tạo ra từ 1 Ngọc Đỏ và 1 Ngọc Lam và cần Mũ Ảo Thuật để tạo mẫu.

Ngoài việc hế tạo, Ngọc Tím cũng có thể thu được từ 2 phiên bản Đồng Hồ Tượng, khi khai thác Tượng Cổ, phá hủy Máy Đồng Hồ Hỏng, Đài Giả Khoa Cổ Đại hoặc mở Rương Văn Hoa trong Tàn Tích. Maxwell cũng bắt đầu trò chơi với 1 viên Ngọc Tím.

Dùng để tạo nên Tay Máy Bóng Tối, Gậy Dơi, Gậy Dịch ChuyểnBùa Ác Mộng. Dùng 3 Ngọc Tím gắn vào Tâm Dịch Chuyển để kích hoạt nó.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC còn 1 cách để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.01%.

Trong Shipwrecked DLC, dùng Lưới Rà đánh bắt ngoài Biển có cơ hội để nhận được Ngọc Tím. Tăng cơ hội nhận được vào Mùa BãoMùa Khô. Một Máy Giật Xèng xoay ra 3 biểu tượng Vàng Thỏi cũng sẽ ném ra Ngọc Tím. Ngoài ra có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X và đào những Đống Cát trên bãi biển. Ngọc Tím cũng dùng để chế tạo Vỏ Ốc Hú.

Trong Hamlet DLC, Ngọc Tím có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ. Chúng cũng có thể nhận được thông qua Giếng Ước Nguyện. Khác với những loại ngọc khác, Nhân Viên Ngân Hàng sẽ không mua nó

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

In Don't Starve Together, có thêm nhiều cách để thu thập được Ngọc Tím, bao gồm:

Ngọc Tím có nhu cầu với số lượng lớn để chế tạo Chìa Khóa Mặt Trăng, nạp năng lượng cho Tâm Dịch Chuyển và cung cấp năng lượng cho Máy Phát Điện Đá Quý của Winona (mặc dù sử dụng Ngọc Lam hoặc Đỏ cho mục đích này sẽ hiệu quả hơn vì chúng có thể dễ dàng kiếm được trên mặt đất, mặc dù việc giết chết Thượng Cổ Hắc Ám và dọn dẹp Tàn tích nhiều lần có xu hướng tạo ra quá nhiều Ngọc Tím). Chúng cũng được sử dụng cho một số công thức dành riêng cho từng nhân vật và thiết bị hữu ích khác, chẳng hạn như Bùa Ác Mộng. Xem bên dưới để biết danh sách đầy đủ.

Wilson cũng có thể chế tạo Ngọc Tìm mà không cần dùng tới Mũ Ảo Thuật thông qua "Chuyển đổi ngọc Ⅰ".

Icon Tools.png Sử dụng

Purple Gem.png
Living Log.png
Living Log.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×7

Prestihatitator.png
Shadow Manipulator.png
Purple Gem.png
Living Log.png
Living Log.png
Batilisk Wing.png

×5

Shadow Manipulator.png
Bat Bat.png
Purple Gem.png
Purple Gem.png
Living Log.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×4

Shadow Manipulator.png
Telelocator Staff.png
Purple Gem.png
Purple Gem.png
Nightmare Fuel.png

×4

Gold Nugget.png

×6

Shadow Manipulator.png
Nightmare Amulet.png
Purple Gem.png
Obsidian.png

×4

Magic Seal.png
Obsidian Workbench.png
Howling Conch.png
Shipwrecked icon.png
Purple Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Purple Moonlens.png
Don't Starve Together icon.pngObtained by inserting the Gem into the Cratered Moonrock.
Purple Gem.png
Moon Rock.png
Celestial Orb.png
Moon Rock Idol.png
Don't Starve Together icon.png
Purple Gem.png
Moon Rock.png
Shadow Manipulator.png
Slow-Down Rounds.png

×10

Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Purple Gem.png
Papyrus.png
Feather Pencil.png
Interface arrow right.png
Startling Soliloquy.png
Don't Starve Together icon.pngWigfrid Portrait.png
Purple Gem.png
Gardeneer Hat.png
Thulecite Fragments.png

×4

Broken Pseudoscience Station.png
Premier Gardeneer Hat.png
Don't Starve Together icon.png
Purple Gem.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Gembell.png
DST icon.pngWolfgang Portrait.png
Purple Gem.png
Backtrek Watch.png
Prestihatitator.png
Rift Watch.png
DST icon.pngWanda Portrait.png

Prototype.png Mẹo

  • Thông qua những đợt tấn công của Chó Săn, ngọc tím có thể tái tạo, kể cả trong trò chơi gốc, khi cả Chó Săn Đỏ vs Xanh đều rơi ra Ngọc Đỏ và Ngọc Lam.
    • Trước cập nhật 30/072015 chỉ có thể thông qua một vài loại phục sức nhất định để trao đổi với Wolly đổ lấy Ngọc Tím, Đỏ, Lam.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh

Icon Tools.png Sử dụng