Lông Nhím Mỏ Vịt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
I could probably use this for something.

Willow

Lông Nhím Mỏ Vịt Vật Dụng độc quyền cho Hamlet DLC, rơi ra bởi Nhím Mỏ Vịt sau khi chết. 3 Lông Nhím được yêu cầu để chế tạo Còi Chim.

Icon Tools.png Công dụng

Platapine Quill.png
Platapine Quill.png
Platapine Quill.png
Hippopotamoose Antler.png
Flint.png
Science Machine.png
Bird Whistle.png