Giáp Xương

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
Can't hit me in this thing!

Willow


Giáp Xương (Bone Armor) Giáp độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Nó rơi ra từ Hài Cốt Tái Sinh cùng với Mũ XươngLư Hương Bóng Tối.

Khi trang bị, nó sẽ chặn hoàn toàn một lần nhận sát thương mỗi 5 giây và có 16 lần dùng. Nếu người mặc nhận sát thương khi nó chưa được tái kích hoạt thì người đó sẽ nhận hoàn toàn lượng sát thương đó. Nhiên Liệu Ác Mộng có thể được dùng để sửa nó tương ứng 4 lần dùng hoặc 25% độ bền. Nó sẽ không biến mất khi độ bền đạt 0%. Thay vào đó, nó vẫn tồn tại trong ô trống trang phục mà không gây ra bất cứ hiệu ứng nào cho đến khi được sửa lại.

Nó có thể được phân giải bằng cách sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc cho 10 Mảnh Xương và 6 Nhiên liệu ác mộng.

Prototype.png Mẹo

  • Vật Dụng này được khuyến khích dùng trong trường hợp mà độ trễ giữa hai đòn đánh nhận phải dài hơn 5 giây, như là khi đánh hit & run.
  • Mũ Giáp bổ sung, vd: Nón Bầu Dục nên được đội để bảo vệ trong trường hợp giáp chưa kịp tái kích hoạt. Tất cả những loại giáp được trang bị sẽ không mất độ bền khi Giáp Xương hấp thụ sát thương.
  • Người chơi cũng có thể sử dụng 2 Giáp Xương và tráo qua lại giữa chúng khi một trong hai đang chờ hồi.

Placeholder.png Bên lề


Blueprint.png Thư viện ảnh