Chìa Khóa Sắt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Iron Key)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Boring key!

Wolfgang

Chìa Khóa Sắt là một món tìm thấy trong DLC Shipwrecked. Nó rớt từ Quacken nếu nó chưa xuất hiện trên thế giới.

Cùng với Chìa Khóa VàngChìa Khóa Xương, Chìa Khóa Sắt dùng để giải thoát Woodlegs bị nhốt lồng của ông ở trên Núi Lửa.

Silver Bowl.png The Gorge

Trong Sự Kiện The Gorge, Chìa Khóa Sắt có một biến thể, có thể mua được ở chỗ của Sammy với giá 1 Đồng Sapphire. Tác dụng của nó là dùng để mở cổng khu vực Công Viên Tưởng Niệm để thu hoạch những tài nguyên cao cấp hơn và mua bán với Pipton.