Than

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Charcoal)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 on.png
Ui button variant 1 off.png

Woodie Portrait.png
This makes me a bit sad.

Woodie

Than (Charcoal) được tạo ra bằng cách đốt Cây hoặc giết Krampus. Khả năng dùng làm nhiên liệu cho Lửa Trại hoặc Lò Lửa ngang với Gỗ nhưng gom được thành 40 viên so với Gỗ là 20, tuy vậy là chất đốt ít lý tưởng vì một Gây chỉ tạo ra 1 Than trong khi tạo ra nhiều Gỗ hơn.

Thạn được dùng để tạo Giá Phơi, Nồi Hầm, Tiêu Lửa, Boomerang hay Thuốc Nổ.

Cách lấy

Dùng Đuốc (hoặc loại Lửa khác) đốt cây rồi chặt một nhát khi nó cháy xong. Mỗi cây chỉ tạo ra 1 viên Than bất kể chúng to cỡ nào. Cây chết cháy, cây mới trồng bị đốt tạo ra Tro.

Để hiệu quả nên trồng nhiều cây cạnh nhau, đợi chúng lớn thành cây rồi đốt. Lửa sẽ lan sang các cây cạnh nhau, nhưng để tránh tác hại của việc lửa lan rộng, nên dọn dẹp các thứ dễ cháy xung quanh trước. Khi tắt lửa có thể thu hoạch cả một vùng

Quả thông đôi lúc rơi ra sau khi đốt cây, nhưng không nhiều bằng việc chặt cây.

Chế độ Phiêu Lưu, ngày đầu có thể thu được Than từ cây cháy đen tại điểm bắt đầu.

Icon Tools.png Sử dụng

Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Charcoal.png
Charcoal.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Drying Rack.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Charcoal.png

×6

Twigs.png

×6

Science Machine.png
Crock Pot.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Charcoal.png
Crimson Feather.png
Science Machine.png
Fire Dart.png
Boards.png
Silk.png
Charcoal.png
Alchemy Engine.png
Boomerang.png
Rotten Egg.png
Charcoal.png
Nitre.png
Alchemy Engine.png
Gunpowder.png
Charcoal.png
Jet Feather.png
Twigs.png
Science Machine.png
Feather Pencil.png

Blueprint.png Thư viện ảnh