Cây Chuối Hang

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cave Banana Tree)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thường Xanh  |  Gai  |  "Toàn Thường"  |  Nấm  |  Dẻ Bulô  |  Chuối Hang  |  Dừa  |  Rừng Thường  |  Đước  |  Tro  |  Nhiệt Đới  |  Trơ Cành

Nhìn như quả chuối nhưng tôi sẽ không mua nó.

–Maxwell

Cây Chuối Hang là loại Cây chỉ sinh trưởng ở Hang Động, chỗ quần xã Thôn Bản và đôi khi ở Rừng Ngầm. Nó tạo thêm mới 1 Chuối Hang sau 4 ngày (chỉ sinh ra thêm nếu trái trước được hái).

Cây Chuối Hang có thể chặt bằng Rìu thu được 2 Cành Cây và 1 Gỗ. Gốc Cây còn lại có thể đào bằng Xẻng để lấy thêm 1 Gỗ. Đốt nó rồi chặt sẽ thu được 1 Than, bất kể trên cây còn chuối hay không. Cây bị chặt hoặc đốt sẽ không tái sinh.

Khỉ Hang sẽ hái trái cây nếu chúng nhìn thấy, việc này không làm thay đổi tốc độ mọc quả.

Blueprint.png Thư viện Ảnh