Nanh Chó Săn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Hound's Tooth)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
Made of calcium and brimstone.

Wickerbottom

Nanh Chó Săn (Hound's Tooth) là một tài nguyên có được khi giết Chó Săn, Chó Săn ĐỏChó Săn Xanh. Gò Chó Săn khi bị phá hủy cũng sẽ rớt ra 3 Nanh Chó Săn. Dùng để chế tạo ra Cuộn Kim Khâu, Vest Bảnh Bao, Tiêu ThổiBẫy Răng.

Bên cạnh việc chờ cuộc tấn công của Chó Săn, cách duy nhất để có được nanh chó săn là tới Trại Hải Mã (vào Mùa Đông) hoặc tới Gò Chó Săn và chiến đấu với chúng. Cách này rất nguy hiểm và không nên thử trừ khi đã chuẩn bị kĩ càng.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC có thêm một cách để lấy Nanh Chó Săn. Đó là gỡ Cây Cỏ Lăn và đập Xương. Cách khác là theo dõi và tiêu diệt Chó Sói (có thể tìm thấy bằng khi lần theo dấu chân Voi Túi). Tuy nhiên theo dõi Chó Sói khó hơn bởi vì chỉ có 5% cơ hội vào ngày 1, và tăng theo thời gian tới 33% vào ngày 100.

Trong Shipwrecked DLC , Chó Săn Biển cũng sẽ rơi ra nhanh chó sắn. Thay thế Chó Săn xuất hiện khi bạn ở trên Biển vào thời điểm chó săn tấn công. Ngoài ra, Chó Săn Biển cũng sẽ xuất hiện khi người chơi thả Thịt, hay Lương Thực ở trên Biển. Cũng xuất hiện khi Câu cáBầy Cá.

Trong Hamlet DLC, Nanh Chó Săn có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 5 Oinc. Chúng cũng có cơ hội rơi ra từ việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Nanh Chó Săn còn dùng để chế tạo Tượng Chó Săn và Tượng Chó Sói trong sự kiện Năm Chó Sói.

Wilson cũng có thể chế tạo Nanh Chó Săn thông qua Chuyển Đổi Mềm III.

Icon Tools.png Sử dụng

Hound's Tooth.png

×8

Silk.png

×6

Alchemy Engine.png
Dapper Vest.png
Log.png
Rope.png
Hound's Tooth.png
Alchemy Engine.png
Tooth Trap.png
Cut Reeds.png
Hound's Tooth.png
Azure Feather.png
Azure Feather.png
Science Machine.png
Blow Dart.png
Log.png
Silk.png

×8

Hound's Tooth.png
Hound's Tooth.png
Alchemy Engine.png
Sewing Kit.png
Hound's Tooth.png

×5

Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Shark Tooth Crown.png
Shipwrecked icon.png
Hound's Tooth.png

×4

Monster Lasagna.png
Rock Den.png
Vargling.png
Don't Starve Together icon.png
Hound's Tooth.png
Rocks.png
Rocks.png
Potter's Wheel.png
Hound Figure (Marble).png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Hound's Tooth.png
Hound's Tooth.png
Rocks.png
Rocks.png
Potter's Wheel.png
Varg Figure (Marble).png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Hound's Tooth.png
Bio Data.png
Bio Data.png
Bio Scanalyzer.png
Gastrogain Circuit.png
DST icon.pngWX-78 Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Theo như Wickerbottom, Nanh Chó Săn chứa lưu huỳnh. Trong dân gian, lưu huỳnh thường đi kèm ma quỷ, do vậy có thể Chó Săn trong game là loài Hellhound.