Tượng Cừu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Humble Lamb Idol)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Walter Portrait.png
I think I'll stay here and watch it... just a bit longer.

Walter, When examining a burning Immaculate Lamb Idol

Tượng Cừu (Humble Lamb Idol) là một kiến trúc hoạt động tương tự như Lò Lửa, nhưng sẽ tăng tinh thần theo thời gian cho người chơi đứng ở gần. Bức tượng có thể nâng cấp và có vẻ ngoài khác nhau ở mỗi cấp độ. Với mỗi nâng cấp, nhiên liệu tối đa và hào quang tinh thần sẽ được tăng cường.

Bản thảo hiếm của bức tượng có thể thu thập thông qua việc cống nạp Vương Miện Đỏ (tìm thấy bên trong Túi Nhàu Nát) cho Kiến Sư Tử.


Placeholder.png Bên lề

  • Tượng Cừu được thêm vào như một phần của bản cập nhật Cult of the Lamb Crossover
  • Mô tả cho 2 cấp độ sau có thể thấy trong file game:
    • Level 2: "Một bức tượng tinh xảo để tôn vinh cừu."
    • Level 3: "Một tượng đài rực rỡ cho vinh quang của cừu."

Blueprint.png Thư viện ảnh