Còi Chim Ma Quái

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nightmarish Bird Whistle)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Hamlet icon.png

Walani Portrait.png
Bye birdy birdy.

Walani

Còi Chim Ma Quái (Nightmarish Bird Whistle) là một vật dụng khả chế độc quyền của Hamlet DLC. Nó nằm trong Thẻ Ma Thuật, cần Còi Chim cùng 2 Vụn Vải Bóng Đêm để chế tạo và cần có Lợn Ma Thuật để nguyên mẫu.

Sử dụng Còi Chim Ma Quái sẽ ngăn không cho BFB tự nhiên xuất hiện trên thế giới. Sau khi tiếng Còi Chim Ma Quái đã được chơi, BFB sẽ chỉ xuất hiện trong tương lai nếu nó được gọi bởi tiếng Còi Chim ban đầu.

Prototype.png Mẹo

  • Sử dụng Còi Chim Ma Quái có thể hữu ích để ngăn chặn sự gián đoạn định kỳ và khả năng tan tác căn cứ mà quá trình xuất hiện tự nhiên của BFB có thể gây ra.
  • Lưu ý rằng vật phẩm này sẽ chỉ ảnh hưởng đến những lần xuất trong tương lai; nó sẽ không hủy bỏ một BFB xuất hiện tự nhiên hiện đang giảm dần.
  • Bởi vì BFB vẫn có thể được gọi bằng Còi Chim, Đống Phân sẽ vẫn được tái tạo và người chơi vẫn có thể đi tới Đỉnh Núi nếu họ chưa đến đó trước khi sử dụng Còi Chim Ma Quái.
  • Trong khi Sứ Giả Cổ Đại rơi ra 5 Vụn Vải Bóng Đêm khi bị tiêu diệt, người chơi có thể sẽ muốn kéo dài Tận Thế lâu nhất có thể để đánh bại nó 2 lần để có thể chế tạo cả Áo Choàng Lốc Xoáy và Còi Chim Ma Quái.